Leserinnlegg

Synspunkt | Vedlikehold på kirker og gravplasser i Sortland

– Fellesrådet prioriterer vedlikehold på kirker og gravplasser etter tur og behov, og så langt budsjettet rekker, sier kirkevergen.

AV Lesernes Meninger
Publisert

I et innlegg i Bladet Vesterålen lørdag 12. oktober etterspørres vedlikehold/fjerning av portstolper ved Sigerfjord kirke og reparasjon av gammel driftsbygning på gravplassen i Sigerfjord.

Sortland kirkelige fellesråd utfører vedlikehold etter vedtatte vedlikeholdsplaner for kirkene. Innenfor våre budsjettrammer forsøker vi å prioritere slik at særlig tak, vegger, vinduer, brannsikkerhet og det elektriske anlegget ved kirkebyggene er i best mulig stand. Hovedvedlikeholdet på disse bygningene går derfor på rundgang. I 2019/2020 flyttes søkelyset fra Indre Eidsfjord kirke til Sortland kirke. Når ytterkledningen ved Sortland kirke er reparert og malt, står Sigerfjord kirke for tur. Deretter kommer vi igjen tilbake med hovedvedlikehold på Indre Eidsfjord kirke.

Kommunens parkavdeling følger vedlikeholdsplan for våre ti gravplasser. I tillegg til ordinært vedlikehold utføres årlig også en til to litt større planlagte prosjekter. I 2019 ble det for eksempel fjernet høye trær (poppel) fra gravplassen i Sigerfjord. Dette med utgangspunkt i lengre tids ønske fra innbyggere, parkavdelingens faglige vurdering og fellesrådets økonomi.

Saken fortsetter under annonsen.

Våren 2019 ble det utarbeidet kostnadsanslag for reparasjon av den eldre driftsbygninga på gravplassen i Sigerfjord. Bygninga, som først og fremst har historisk verdi, konkurrerer om vedlikeholdsmidler med andre driftsbygninger, klokketårn, kirkegårdsgjerder, veier, bruer og akutte vedlikeholdsbehov som oppstår på gravplassene. Det er et mål å få reparert den historisk viktige bygninga på Sigerfjord gravplass i vedlikeholdsperioden 2020–2023. De gamle portstolpene ved Sigerfjord kirke vil eventuelt bli vurdert fjernet.

Stig Pedersen,

kirkeverge, Sortland