Leserinnlegg

Synspunkt | Trafikksikkerheten i Vesterålsgata: Spørsmål til ordfører

– At det er krevende å få fylket med på ombygning av veien er frustrerende og sier dessverre litt om viljen til prioriteringer fra fylket. Men for innbyggerne i Sortland og distriktet fremstår det uforståelig at enkle trafikksikkerhetstiltak ikke blir gjennomført, skriver Roar Wessel Olsen.

AV Meninger
Publisert
Oppdatert:

Over år har utfordringen med Vesterålsgata preget debatten i Sortland.

Årsdøgntrafikken på strekninga er tett opp mot 12.000. Det samme som er kravet Statens vegvesen stiller til veger som skal bygges med fire felt.

At det er krevende å få fylket med på ombygning av veien er frustrerende og sier dessverre litt om viljen til prioriteringer fra fylket. Men for innbyggerne i Sortland og distriktet fremstår det uforståelig at enkle trafikksikkerhetstiltak ikke blir gjennomført.

Sortland kommune ble i 2015 trafikksikker kommune. Det forplikter. Trafikksikkerheten til våre innbyggere bør være et av de viktigste prioriteringene for kommunen. Den mest trafikkerte fylkeskommunale veien i Nordland deler sentrum i to. Barnehager, skoler og andre myke trafikanter må krysse denne for å komme til sentrum.

Trafikksikkerheten kan være utfordrende i sommerhalvåret. Men i mørketiden fremstår veien som direkte farlig. Med flere ulykker i dette området den siste tiden ønsker jeg å stille følgende spørsmål rundt trafikksikkerheten i Vesterålsgata. – Hva gjør ordfører for å få fylket til å ta ansvar for trafikksikkerheten langs Vesterålsgata?

– Hvilken dialog har det vært mellom kommune og fylke i denne saken?

Saken fortsetter under annonsen.

– Foreligger det noen som helst konkrete tiltak for trafikksikkerhet på strekningen per dags dato?

– Fylkesråd for samferdsel, Hild-Marit Olsen (Ap) signaliserte sammen med ordfører under kommunevalget 2015 at fylkestinget hadde bevilget 12 millioner kroner til enkelttiltak i Vesterålsgata, som skulle brukes i 2016. Hvordan ble disse midlene benyttet?

– Kan kommunen selv gjøre tiltak for å øke sikkerheten langs Vesterålsgata?

Roar Wessel Olsen

Sortland Høyre

Trykk for å se kommentarer