Bekymret for bemanningLeserinnlegg

Synspunkt | Opplevelser for alle

AV Lesernes Meninger
Publisert

NFU Sortland Lokallag viser til oppslag i Bladet Vesterålen der kommunalsjef helse- og omsorg Sture Jacobsen redegjør for arbeidet med å skape heltidskultur og redusere antallet deltidsstillinger.

Vi i NFU synes det er prisverdig at en arbeider med å få til større andel hele stillinger og at de ansatte for en mer forutsigbar arbeidssituasjon ved bedre planlegging og gjerne ved nye turnussystemer.

Vi vil i denne sammenheng likevel uttrykke vår bekymring for bemanningssituasjonen i omsorgstjenesten generelt og i særdeleshet for den bemanning som finnes i helgene. Vi opplever at bemanningen til tider synes å være så lav at det hindrer aktivitet og deltakelse for våre utviklingshemmede ungdommer. I NFU er vi opptatt av at hver enkelt skal kunne få opplevelser og kunne delta i aktiviteter ut fra sine egne interesser på individuell basis. Det er vår oppfatning av dagens situasjon i altfor stor grad bare gjør det mulig å organisere felles aktivitet ut fra et prinsipp som kan betegnes som «Alle eller ingen.»

Saken fortsetter under annonsen.

Vi vil derfor heie på arbeidet med å etablere en heltidskultur, men da også som et virkemiddel for å gi større mulighet for fleksibilitet og deltakelser for alle. Dette må selvsagt gjelde hele uka, men ikke minst i helgene.

Egil Hitland,

styret i NFU Sortland