Leserinnlegg

Synspunkt | Ny studiestedstruktur svekker Nord universitet som regional utviklingsaktør

Når det mest attraktive studiestedet innen sykepleie skal legges ned/undervisningspersonalet flyttes til Bodø blir det som om helseministeren skulle si: «Ja, vi skal ha Stokmarknes sykehus, men legene sentraliseres til Bodø», skriver artikkelforfatterne.

AV Lesernes Mening
Publisert
Oppdatert:

Nord universitet er tidligere blitt kritisert for ikke å ta sitt samfunnsansvar på alvor når de har signalisert en reduksjon i antall studiesteder og studietilbud.

Igjen stormer kritikken på sosiale medier og aviser etter at rektor presenterte sitt forslag til ny studiestedstruktur; den desentraliserte sykepleieutdanningen på Stokmarknes foreslås redusert og flyttet til Bodø.

Tidligere rektor skrev i et leserinnlegg publisert på VOL 16.10.2018 at tilstrekkelig antall praksisplasser er en utfordring og en flaskehals, særlig for å utdanne flere sykepleiere enn vi gjør i dag. Det er derfor betimelig å stille spørsmål ved hvor og hvordan Nord universitet mener å hente de nye praksisplassene. Dette må sees i sammenheng med Vesterålen regionråds uttalelse om at praksisplasser for sykepleiestudenter kan bli et forhandlingskort dersom sykepleieutdanningen flyttes ut av regionen.

Vesterålen regionråd har vært tydelig på at desentralisert sykepleieutdanning er det viktigste virkemidlet for å sikre at sykepleiekompetansen blir lokalt. Studiebarometret for 2018 viste at 70 prosent av de utdannede ble igjen i regionen etter endt utdanning, dette gjaldt særlig sykepleiestudenter.

Vi mener klart at strukturen som nå foreslås ikke er i tråd med Nord universitets ansvar som regional utviklingsaktør, fordi regionenes mulighet til å rekruttere kompetanse reduseres.

Det fremstår som om kritikken og spørsmålene som tidligere har vært stilt fortsatt ikke adresseres. Det er fristende å si at det utelukkende er fordi det ikke finnes gode nok svar.

I fjor var det 202 kvalifiserte førstegangssøkere til 40 studieplasser i Vesterålen. Det viser et enormt potensial, som regionene ønsker å utnytte.

Saken fortsetter under annonsen.

I tildelingsbrevet fra regjeringen/det kongelige kunnskapsdepartement sies det «samordning og effektivisering av den samlede studieporteføljen skal gjennomføres for å sikre en god utdanningskvalitet som er attraktiv for studentene.»

Når det mest attraktive studiestedet innen sykepleie skal legges ned/undervisningspersonalet flyttes til Bodø blir det som om helseministeren skulle si: «Ja, vi skal ha Stokmarknes sykehus, men legene sentraliseres til Bodø».

Stå på for fortsatt sykepleierutdanning på Stokmarknes !!

Kurt Jenssen

Aina Nilsen

Hadsel Senterparti

Trykk for å se kommentarer