Leserinnlegg

Synspunkt | Luftvern til besvær

I denne saken avdekkes det offentlige forvalteransvaret til både regjeringspartiene og Ap i all sin elendighet, skriver artikkelforfatter Yngve Larsen.

AV Lesernes Mening
Publisert

I behandlingen av regjeringens forsvarsplan, så fremsto det et forslag om å legge ned Andøya flystasjon til fordel for å åpne en nedlagt og inntil 2016 fra forsvaret selv, en uhensiktsmessig flystasjon på Evenes.

Hovedargumentene var å spare penger ved å drifte en base, i stedet for to, og i denne innsparingen lå også behovet for luftvern og ytterligere innsparinger ved å ha luftvern ved en base, i stedet for to.

Allerede før Ap «tvilte» seg frem til å støtte regjeringens (Høyre og Frp) forslag i Stortinget, så manglet det ikke på faglige advarsler på en slik løsning, og en rekke av de beregninger som regjeringen hadde bestilt fra et privat konsulentfirma var helt åpenbar feil.

Aldri har regjeringen hatt tillit fra fagmiljø, og ellers mer og mindre kompetente miljø vedrørende denne planen, unntatt de forsvarsfaglige personer som er direkte underlagt politisk styring i Forsvarsdepartementet og et politisk miljø i Ofoten, samt noen regionaviser i Ofoten som mer er å betrakte som regjeringens forlengede talsorgan og uten objektiv substans i saken.

Med et snev av objektiv tilnærming, så trenger man ikke være særlig kompetent og kunnskapsrik for å se flere store sprekker i beregningsgrunnlaget, og de insentiv som langtidsplanen bygger på, og spesielt synlig blir det når regjeringens forsvarspolitiske talsmenn i person av Hårek Elvenes, og tidligere og nåværende forsvarsminister stadig må ut svare på det som er helt åpenbare sprekker i både beregningsgrunnlag i forsvarsplanen, og i enhver sunn fornuft ang bruk av offentlige midler, og når det gjelder vår forsvarsevne.

I dag vet vi at begge de to viktigste argumentene for nedlegging av Andøya Flystasjon i regjeringens forsvarsplan, vedrørende innsparing på drift av flystasjoner, og behovet for luftvern er smuldret bort.

I tillegg har regjeringen bestilt en flytype bare dager etter at forsvarsplanen ble vedtatt i stortinget, en forsvarsplan som i Stortingets behandling tok høyde for en mindre flytype og droner på Evenes, men som nå betyr enda større bevilgninger til Evenes, og gjør Evenes til i utgangspunktet en enda mer uhensiktsmessig flystasjon.

Saken fortsetter under annonsen.

Når så disse to vesentlige argumentene som også var årsak til at Ap «tvilte» seg frem til å støtte regjeringens forsvarsplan smuldrer bort, og Ap blir ansvarliggjort på disse argumentene, så må de ha påsken til å «tvile» seg frem til et svar.

Det er vel ingen som har fulgt saken som har særlig tiltro til at Ap kommer til å «tvile» seg frem til annet enn mer svada som vi er så vant med i denne saken fra forsvarspolitiske talsmenn både i regjeringen, og Ap.

I denne saken avdekkes det offentlige forvalteransvaret til både regjeringspartiene og Ap i all sin elendighet, og noen innrømmelse i denne saken tror jeg vi aldri får verken fra Høyre og Frp, eller Ap.

Det er snart gått tre år siden vedtaket ble gjort, et vedtak som har vært omstritt fra disse planene ble kjent, og hvor alt av insentiv, beregninger, og argumentasjon fra regjering og Ap er blitt gjort til skamme.

Det som kanskje hadde vært best hadde vært om Høyre, Frp, og Ap heller bare innrømmer at ting er blitt avgjort på bakrom, og ikke i nasjonens interesse, men i deres egen, så slipper vi hvertfall flere pinlige uttalelser som får oss til å tenke på komiske Ali.

Yngve Larsen

Trykk for å se kommentarer