Leserinnlegg
SYNSPUNKT

– Ordføreren ufarliggjør klagen fra Normatic

Det holder ikke å anke bare fordi man ikke fikk anbudet.

AV Innlegg
Publisert
Oppdatert:

– Jeg reagerer på at ordføreren prøver å ufarliggjøre klagen fra Normatic ved å si at det ikke holder å anke bare siden man tapte anbudet. Da har hun ikke forstått alvoret.

Når man har mottatt en klage bør man ikke uttale seg om den siden man kan tilkjennegi en forutinntatthet som kanskje kan brukes mot kommunen i neste omgang.

– Når hun uttaler seg som hun gjør, har hun ikke forstått sin rolle. I henhold til kommunelovens paragraf 9.3 er ordfører rettslig representant for kommunen. Det hun uttaler er derfor i særstilling i forhold til hva andre måtte uttale..

– Det skuffer meg også at formannskapet på tirsdag ikke fikk vite at det forelå en klage på tross av at både ordfører og rådmann satt på klagen.

En eventuell klage skal behandles av KOFA dersom Normatic velger å gå videre med saken.

Saken fortsetter under annonsen.

Jeg har i debatten om eiendomsskatt ofte dratt fram at det sløses i det offentlige. Dette kan vise seg å være tilfellet i denne saken. Å se nærmere på klagen med en positiv innstilling hadde vært bra. Skulle det være noe i at vi kan klare oss med en oppgradering til 1,5 millioner er det å foretrekke til fordel for en investering på ni millioner kroner. I tillegg slipper øksnesværingene en økning i offentlige gebyr på noen tusen i året.

Anskaffelsesregelverket er bygd på seks viktige grunnprinsipper der prinsippet om konkurranse skal sikre at fellesskapets midler benyttes mest mulig kostnadseffektivt. Av de andre som har relevans i denne saken vil jeg nevne både prinsippene om likebehandling og etterprøvbarhet.

Klagen var begrunnet og jeg er ikke fremmed for at den kan havne hos KOFA. Jeg liker ikke at det klages, men her kan det ligge latent noen besparelser. Om ikke saken sendes til KOFA bør innspillet fra Normatic om at saken forelegges en uhildet part tas på alvor.

Jørn Martinussen

Øksnes (fristilt)

Trykk for å se kommentarer