0223 e1Asle-LOKA.jpgLeserinnlegg
SYNSPUNKT

Innlegget en ikke kan unnlate å lese

– Vår landsdelsregion beliggenhet og næringstruktur var i særklasse den region som trengte et regionalt samarbeid, skriver artikkelforfatteren.

AV Asle Odd Olaisen | Bø I Vesterålen
Publisert
Oppdatert:

Undertegnende finner det nødvendig og forfatte en meningsytring vedrørende vår overvåking av de marine næringsressursene i vår landsdel.

Vi er nå inne i en tidsepoke hvor det er overordnet viktig at vi skjerper ressursovervåkning av våre marine/økologiske matressurser, som i realiteten er basis for vår bosetning og levestandard.

Det er en skam for vår landsdel at det er sentrale myndighetspersoner som nå setter fokus på å få lagt et arktisk beredskapsenter til Horten. Dette skulle vi ha hatt på plass for lenge siden fordi disse unike matressursene bare er bærekraftige om de blir forvaltet i et fornybar ressursperspektiv.

Mitt varsku her i dag er at vi står ovenfor et sterkt økende fiskepress fra andre europeiske nasjoner, som i stor grad skyldes overfiske og brudd på avtaler i ulike økonomiske soner.

Saken fortsetter under annonsen.

Dette er noe som for lengst burde ha vært styrt fra et fiske- og fangstdirektorat i vår landsdel til overvåkning og bærbar forvaltning av denne «blå åkerens» unike verdier, som i et verdiperspektiv godt kan kalles en utømmelig gullgruve.

Vårt tapte samarbeid

I dette avsnittet vil jeg nå gjøre det bevisst hvorfor vår rike region ikke lykkes i den grad vi alle forventer. Kort fortalt skyldes dette tapt nødvendig samarbeid mellom etablerte bedrifter i hele vår region, og da betyr dette at vår «nei» til kommunesammenslåing blir å betegne som en egoistisk privatiseringsskandale for landsdelens befolkning, «folkeallmenningen».

Skolene våre

Det er helt nødvendig å innse at vi ikke kan holde på og sende de beste elevene ifra oss, til andre landsdeler etter endt videregående skole gang, det betyr at vi må sette disse elevene umiddelbart i forskning og produktbedarbeidelse av det unike matråstoffet som vår landsdel råder over, vi kan ikke lenger sende de beste genetiske ungdommene ut av den landsdelen som de egentlig er glad i, fordi vi ikke ser nødvendigheten av samarbeid i en regional fremtidsutvikling .

Overordnet viktig

Det som i fremtiden blir overordnet viktig er og forvisse oss om at hele tiden holde oss innenfor vedtak som Stortinget har bestemt, det oppleves som en skam at nesten bare Fylkesmannen «kvinnen» i vårt fylke som har handlet i tråd med våre demokratiske spilleregler. Vår landsdelsregion beliggenhet og næringstruktur var i særklasse den region som trengte et regionalt samarbeid. Disse vår demokratiske rettigheter klarte vi dessverre å si nei til, men det er som kjent ingen skam å snu.

Trykk for å se kommentarer