OljefrittLeserinnlegg
10. mars fyrer de på:

– Hvorfor tenner vi varder?

Fordi vi vil ha fortsatt kamp for varig vern.

AV Av Hans Berntsen. Folkeaksjonen Oljefritt LoVeSe I Øksnes.
Publisert

Hvorfor skal vi i år tenne en varde mot faren for oljeutvinning i LoVeSe? Kampen er jo vunnet for fire år framover, kan vi ikke slappe av en stund?

Men farer truer.

Oljeministeren lyser ut nye felt i kanten av Nordland VI, til tross for manglende konsekvensutredninger.

Tidligere gjorde den rødgrønne regjeringen både i 2006 og 2011 vedtak om å skåne LoVeSe for petroleumsvirksomhet, noe som var gjort på bakgrunn av en omfattende kartlegging av noen av verdens fremste havforskere. Men Arbeiderpartiet gjorde i siste landsmøte (2017) vedtak om å støtte konsekvensanalyse av Nordland VI (sør om Lofoten) – dette som en kompromissløsning.

For Ap står det vel i dag kun om arbeidsplasser? Resten lukker de øya for.

Vil politikerne i Ap se på realitetene – lese fagrapporter og uttalelser, finne ut om realismen når det gjelder arbeidsplasser, at det ikke kan gis garantier mot utblåsninger.

En større oljeskade sør om Lofoten vil følge strømmen og gjøre områdene nordover til en «gigantisk oljelense» (sitat Arne Pedersen, Kystfiskarlaget).

Saken fortsetter under annonsen.

Det snakkes ikke lenger mye om lokale arbeidsplasser, industrien vil bruke ledige arbeidere fra Vestlandet. Og de kommuner som skulle nyte godt av oljeindustrien ser i dag en sentralisering av oljearbeidsplasser.

Nå snakkes det derimot om en gassrørledning som skal gå fra Barentshavet til Sørnorge, hvor det er en forutsetning at LoVeSe knyttes til! Noe som vil gi få lokale arbeidsplasser?

Det er viktig å se tallene når det gjelder folks oppslutning om vår sak, og sier nei; Frp 40 prosent, Høyre 45 prosent, Ap 63 prosent, og 76 prosent av befolkninga sier nei til oljeutvinning. Tallene er økende. Folk begynner å skjønne hvor lite det lokale næringslivet vil få igjen, de ser hvilke verdier fisken skaper, og de ser hvor stor skade som kan gjøres. Dette handler om enorme fornybare verdier.

Har LoVePetro fortsatt en god sak? Er deres argument fortsatt bare «arbeidsplasser»?

Skal regjeringen fortsatt bli styrt av oljeindustrien, samt «beholde velferden i Norge». Skal de ikke se hvilken verdi som ligger i havet i form av fisk og den inntekten det gir til Norge? For oljeutvinning utafor her er en risiko. Ingen kan eller vil gi en garanti mot forurensing – bare spør alle, fra sjefen i Statoil (som faktisk har svart nei!), eiere av leverandører til oljeindustrien, til den enkelte arbeider på en plattform.

La oss holde saken varm!

Hans J. Berntsen

Folkeaksjonen oljefritt LoVeSe i Øksnes.

Trykk for å se kommentarer