Leserinnlegg
SYNSPUNKT

Eldreaksjonen er over – en liten oppsummering til slutt

– Har eldreaksjonen oppnådd noe, eller har innsatsen vært forgjeves? Det kan vel diskuteres, skriver Eldreaksjonen i Hadsel, som nå blir avsluttet.

AV Lesernes Mening
Publisert

Eldreaksjonen i Hadsel ble startet høsten 2015 på bakgrunn av situasjonen i eldreomsorgen den gang, men også på bakgrunn av de utfordringer som vi vet vil møte oss om kort tid: Det at vi blir mange flere gamle som blir eldre.

Kommunedelplan for helse og omsorg er vedtatt. Heldøgnsbemannede omsorgsboliger (HDO) er under bygging. Hadsel sykehjem Ekren skal legges ned. Nye omsorgsboliger for personer med demens skal bygges på Ekren og det pågår oppgradering/vedlikehold ved Innlandet alderssenter på Hennes, Riarhaugen og Stokmarknes sykehjem.

Eldreaksjonen har ment at det med nåværende plan ikke vil være tilstrekkelig tilbud til de som ikke lenger kan bo hjemme. Terskelen for å få bo et sted som gir pleie og omsorg kommer nok til å bli uforsvarlig høy. HDO er ikke for dem som er veldig syke.

Har eldreaksjonen oppnådd noe, eller har innsatsen vært forgjeves? Det kan vel diskuteres. Noen har nok ment at vi burde ha holdt oss i ro og ikke sagt noe som helst. Men vi mener å ha skapt engasjement og å ha bragt på banen relevant informasjon om eldreomsorgen, samt stilt relevante spørsmål om dagens og framtidas eldreomsorg. Vi tenker at våre synspunkter og spørsmål har bidratt til å engasjere politikere, administrasjonen i kommunen og innbyggerne i Hadsel.

Ved avslutninga av vårt arbeid vil gjerne takke alle som har støttet opp under de meninger og spørsmål som har vært ytret de snart tre årene aksjonen har pågått. Temaet er svært engasjerende. Noe ca. 1.800 underskrifter er et klart tegn på.

Det finnes ingen fasit på de utfordringer vi står overfor i fremtidens eldreomsorg. Vi har likevel ment at det må være nok kapasitet på alle trinn i den såkalte omsorgstrappa. Og nå ser det for oss ut som om det kommer til å bli for få sykehjemsplasser om kort tid.

Ved avslutninga tenker vi på de eldste og sykeste blant oss, de pårørende og personalet i eldreomsorgen. Håpet er at disse gruppene får en tid som de bruker til noe mer enn det å slite!

Hilsen

Saken fortsetter under annonsen.

Eldreaksjonen i Hadsel

Kirsti Sogge Steimoeggen

Terje Jørgensen

Jan Eriksen

Judith Sivertsen

Gerd Ingebrigtsen

Inge Jacobsen

Frode Holdhus