Leder
BLADET VESTERÅLEN MENER

Skoler for framtida

Det er mange hensyn å ta, i spørsmålet om nytt barneskole-bygg på Sortland.

AV Bladet Vesterålen
Publisert
Oppdatert:

Flertallspartiene i Sortland har bestemt seg for å løfte fram et nybygg til erstatning for Sortland barneskole. Utspillet er ikke mer konkret enn at partiene åpner for å vurdere nybygg også ved Lamarka skole, og en ny fellesskole er heller ikke avskrevet som alternativ.

Forslaget har fått kritikk fra det største opposisjonspartiet i Sortland, Høyre, som mener forslaget kommer ute av tur, og legger føringer på en prosess som er i startgropa. Partiet har et poeng, for allerede samme uke som flertallspartiene kom med sitt utspill, behandlet driftsutvalget planprogrammet for skolestrukturutredninga som nå skal gjennomføres.

Det er åpenbart at det å velge ny sentrumsskole vil legge beslag på investeringsmidler som alternativt kunne vært brukt på andre skoler. Og partiene smører tjukt på når man trekker fram at barneskolen er fra 1950-tallet. Hoveddelen av skolen er 20 år yngre, men likefullt er behovet for oppgradering av læringsfasilitetene sårt tiltrengt.

Saken fortsetter under annonsen.

Det er heller ingen tvil om at det også i framtida skal være skoler i sentrum, og det å bygge nytt vil nok aldri bli ei dårlig investering. Derimot er det god grunn til å stille spørsmål ved lokaliseringa. Og også i den sammenheng er det viktig at planen for ny Sortland-skole samkjøres med andre investeringer – for eksempel ny svømme- og idrettshall. Rent praktisk kan man se for seg bygging av idrettshall på tomta der barneskolen er, dersom denne skal rives etter at ny skole er bygget. Eller omvendt – ny skole der dagens idrettshall ligger.

Fra tidligere vet vi også at partier har luktet på grusbanen som et lokaliseringsalternativ. Men også her er sammenhengene viktige. Dersom det populære lekeområdet inntil barneskolen skal avhendes til den videregående skolen, vil det ramme de frie lekeområdene utålelig hardt dersom man også tar i bruk grusbanen til skoleutbygging.

Det er også grunn til å advare mot gigantomanien som ligger bak en tanke om felles barneskole for hele sentrum, eller for den del om samling av den videregående skolen i sentrum av Sortland. Å tro at større nødvendigvis er bedre er i denne sammenheng en tanke som kan slå tilbake på kommunepolitikere. I tilfellet med den videregående skolen vil man risikere ytterligere å svekke det yrkesrettede tilbudet, og ende opp med et helt reint og gammeldags gymnas. Og det er det ingen som ønsker.

Trykk for å se kommentarer