Blått-hav.jpgLeder
Bladet Vesterålen mener:

Klimarapporten en ikke kan overse

– Tidligere klimatoppmøter har vist liten vilje til å gjøre de store omstillingene, og det finnes fremdeles politikere som ikke anerkjenner at klimaendringene er menneskeskapte. Det ligger i vitenskapens natur å være kritisk, men når flere tusen rapporter og studier konkluderer med det samme, så er det tross kritisk sans grunn til å høre ekstra godt etter.

AV Leder
Publisert

FNs klimapanel presenterte mandag en klimarapport som slår fast at verdens befolkning ikke har sjans til å forhindre at temperaturen på jorda vil stige med ikke mer enn 1,5 grader, dersom det ikke gjøres drastiske endringer. Rapporten utarbeidet av FNs klimapanel bruker flere tusen andre klimarapporter og studier som kilde, og har samlet konklusjonene fra disse til en felles konklusjon - og ikke minst anbefalinger for hva verdens befolkning må gjøre av tiltak for å forhindre temperaturstigningen.

Rapporten beskriver også voldsomme konsekvenser og omstillinger som må til for at vi skal klare å nå målet om å ikke la temperaturen stige mer enn 1,5 grader som følge av global oppvarming. Målet ble satt av klimatoppmøtet i Paris. De satte som mål at temperaturen ikke skulle stige mer enn 2 grader, og helst ikke mer enn 1,5 grader.

Det er tidligere blitt skrevet om hvordan en rekke øystater er kun en halv grad unna å bli oversvømt, altså at dersom temperaturen stiger mer enn en halv grad, så vil havet stige så mye at øyene blir oversvømt. En fortsatt temperaturstigning vil også påvirke matproduksjonen både til lands og til vanns.

Saken fortsetter under annonsen.

Forslagene som presenteres er drastiske, og tidsfristen kort. Rapporten slår fast at vi kan ha nådd 1,5 graders oppvarming innen 20 til 40 år. Temperaturen har allerede steget én grad siden før den industrielle revolusjon.

Blant omstillingene som legges fram, er at 70 til 85 prosent av all energiproduksjon må komme fra fornybare kilder innen 2050. Vi kan heller ikke fortsette å spise mat som krever store landarealer, men må dyrke jorda på en annen måte, slik at produksjonen går opp, men klimautslippene går ned.

Tidligere klimatoppmøter har vist liten vilje til å gjøre de store omstillingene, og det finnes fremdeles politikere som ikke anerkjenner at klimaendringene er menneskeskapte. Det ligger i vitenskapens natur å være kritisk, men når flere tusen rapporter og studier konkluderer med det samme, så er det tross kritisk sans grunn til å høre ekstra godt etter. Flere fagmiljø sier samtidig at det er liten sjans for å hindre at temperaturen stiger, men det betyr ikke at man skal la være å prøve.

Det er i alles interesse at politikerne i større grad legger til rette for at forskningsmiljøene får anledning til å finne fram til klimavennlige metoder for både mat- og energiproduksjon. Det er vanskelig å spå følgene av å ikke gjøre tiltak for å hindre temperaturstigning, men det er en stor fare forbundet ved å la være.

Trykk for å se kommentarer