Alt med frimLeder
BLADET VESTERÅLEN MENER

I pose og postsekk

Skal blårussen få fortsette å undergrave sentrale offentlige tilbud?

AV Bladet Vesterålen
Publisert

Regjeringa mener at Posten ikke skal behøve å drive postombæring mer enn annenhver dag, eller 2,5 dager i uka i gjennomsnitt. Det går fram av et forslag til endringer i postloven som Samferdselsdepartementet har sendt ut på høring. Forslaget åpner for å halvere dagens fem dager med omdeling i hele landet.

Det begrunner Samferdselsdepartementet med digitalisering som gir folk, næringsliv og det offentlige tilgang til stadig nye tjenester, samtidig som antall brev fortsetter å falle.

Posten Norge har selv bedt om endringene i rammebetingelsene for å kunne tilpasse seg «i takt med utviklingen i markedet», og ønsket er altså at man skal slippe å levere ut post like mange dager som nå.

Forslaget til endring i postloven bygger på en rapport fra et internasjonalt konsulentselskap, Copenhagen Economics, som synes det er ganske rimelig å halvere antall omdelingsdager, og at 2,5 dager ville vært «bedriftsøkonomisk optimalt».

Man mener de sparte kostnadene mer enn veier opp for inntektene man taper ved å kutte. Dessuten viser man til at Norge har både mer kostnadskrevende geografiske forhold for distribusjon og lavere befolkningstetthet enn mange andre land. Ifølge rapporten er Postens modell mer omfattende enn i mange andre land.

Saken fortsetter under annonsen.

Samfunnet eksisterer ikke for Posten, men Posten for samfunnet

Forslaget om enda dårligere posttjenester kommer betimelig nok akkurat idet brukerne forsøker å svelge redusert kvalitet fra 1. januar 2018. A- og B-sendingene er slått sammen, og det nye tilbudet legger opp til at posten skal komme fram etter to dager. Det fører blant annet til at abonnenter på papiraviser ikke lenger får produktet sitt i tide. Her i nord har man til overmål lagt ned sorteringsterminalen på Evenes, slik at all post til og fra Vesterålen nå må via Bodø.

Når man i forslaget til endret postlov argumenterer med at tjenesten bør bli enda dårligere siden Norge er så tynt befolket, bryter man med den grunnleggende tanken om like tjenester for alle, noe som har vært et fundament for alle offentlige tjenester i moderne tid.

Høringen pågår til 6. april. Inntil da bør det gjøres klart at det ikke er et nasjonalt hovedmål å gi Posten optimal bedriftsøkonomisk lønnsomhet, men å sørge for at alle landets innbyggere skal ha hensiktsmessige og gode tilbud. Samfunnet eksisterer ikke for Posten, men Posten for samfunnet. Derfor er det også staten som bestemmer rammevilkårene Posten skal operere innenfor. Når blårussen slippes løs i en offentlig etat, vil man ende med at fundamentale prinsipp om offentlige tilbud undergraves konsekvent, og at fellesskapet drives fra skanse til skanse. I en slik setting gjør Posten seg selv overflødig, for da kan man like gjerne overlate de sørgelige restene av postvesenet til FedEx eller Amazon.

Men Posten ser foreløbig ut til å leve i god tro på at man både kan maksimere profitten og fortsatt ha særretter som en offentlig aktør.

Trykk for å se kommentarer