Universitetet Nord på StokmarknesLeder
BLADET VESTERÅLEN MENER

Et ansvarlig universitet

AV Bladet Vesterålen
Publisert

Styret i Nord universitet skal i dag gjøre en foreløbig behandling av hvilke studier man skal tilby fra 2019 og i årene framover. I Vesterålen har man i mange tiår tilbudt sykepleierutdanning på Stokmarknes, og fra 2001 opprettet daværende høgskolen i Bodø – nå Nord universitet – flere andre desentraliserte og samlingsbaserte studietilbud i Vesterålen med base på Stokmarknes.

Tilbudet har betydd svært mye for å rekruttere fagpersonell til stillinger først og fremst i offentlig sektor, både innenfor helse og sosial, skole og barnehager. Dessuten har etter hvert mange fått viktig lederkompetanse gjennom ulike tilbud her, ikke minst MBA-studiet som har uteksaminert flere kull med vesterålinger.

Det er kjent at både helsevesen, oppvekst og andre offentlige tjenester vil ha enorme behov for nyutdannet arbeidskraft de nærmeste tiårene, både fordi mange av dagens ansatte vil komme til å gå av med pensjon, og fordi behovene øker sterkt framover. Andelen innbyggere med høyere utdanning i Vesterålen er betydelig lavere enn gjennomsnittet i Nordland – som igjen er langt under gjennomsnittet i Norge. Det trengs stadig et utdanningsløft for at mulighetene i Vesterålen skal kunne innfris.

I denne situasjonen ligger det et forslag fra fakultetene i Nord universitet som innebærer utsatt oppstart for et nytt kull sykepleierstudenter, utsatt oppstart for et nytt kull barnehagelærer-studenter, og utsatt oppstart for et nytt kull sosionomstudenter. I stedet vil man prioritere andre Helgeland.

Dessuten vil man slutte å tilby MBA-studiet i Vesterålen og slutte å tilby årsstudiet i markedsføring, økonomi og ledelse.

Saken fortsetter under annonsen.

Summen er alvorlig. Den rammer brorparten av studietilbudene på høyere nivå som gis i regionen.

Likevel hevder prorektor ved universitetet at man ikke bygger ned, men at man vil opprettholde et «tilstrekkelig antall studier og fagområder» i Vesterålen. Det framstår i dag, med respekt å melde, som tomme talemåter.

Offentlige utdanningsinstitusjoner har et samfunnsansvar som går ut over å sanke inn pengene man får for å lose studenter fram til eksamen på normert tid ved en sentral institusjon. Det er et stort marked av voksne mennesker som ikke tok høyere utdanning i ungdommen, som man faktisk er nødt til å nå dersom det skal være mulig å dekke behovene for utdannet arbeidskraft i årene framover. Dette er mennesker som er etablert og rotfast på sine heimplasser og ikke vil komme til campus i Bodø, Tromsø eller andre byer. Det har vist seg vellykket å nå dem gjennom desentraliserte, samlingsbaserte utdanningstilbud.

Derfor har forventningene fra Vesterålen snarere handlet om hva slags nye studier regionen kunne få, rettet både mot næringsliv og offentlig sektor, enn om risikoen for å miste det man har.

Nå skaper universitetet usikkerhet ved distriktenes mulighet for å få dekket de store kompetansebehovene man har. Og man skaper usikkerhet ved muligheten for å kunne ta utdanning nær heimplassen. Tilbudene man har holdt for å være forutsigbare, ser nå ut til å være noe ganske annet.

Her i Vesterålen har man regnet Nord universitet for å være en seriøs, lyttende og ansvarlig aktør. Styret har mulighet til å vise at det er tilfelle.

Trykk for å se kommentarer