November00001Leder
BLADET VESTERÅLEN MENER

Distrikts-utfordringene

Man bør være forsiktig med å snike inn dårligere vilkår fra kommunene som mest av alle trenger et opplegg for å oppveie utfordringene som blant annet skapes av geografi og størrelse.

AV Bladet Vesterålen
Publisert

Regjeringa vil forandre beregninga som avgjør distriktsstøtten til små kommuner med lange avstander til nærmeste by – og til hovedstaden. Hvor store distriktsulemper hver kommune har, blir beregnet på en indeks som settes sammen av flere faktorer: avstand til Oslo, befolkningstetthet, reisetid, andel eldre og kvinner i befolkningen, og utvikling i befolkningen over tid, andel yrkesaktive og utvikling i sysselsettinga, og inntekter per skatteyter.

I sum kokes disse faktorene ned til et tall som sier noe om utfordringene man har ved å være en distriktskommune, og så kompenserer staten i hvert fall et stykke på vei for dem, gjennom økte tilskudd.

De siste månedene har regjeringa hatt en slags høring på et forslag til endringer. Flere faktorer skal helt bort. Blant annet vil ikke Kommunaldepartementet lenger ta hensyn til avstanden til nærmeste by eller levekår når man vurderer distriktsulempene. Flere kommuner risikerer å komme betydelig dårligere ut, og det gjelder særlig de som har størst utfordringer. Regjeringa har riktignok gjort det klart at man ikke uten videre vil kunne sammenligne dagens indeks med den nye, men forslaget til endringer har skapt uro.

Saken fortsetter under annonsen.

I utgangspunktet signaliserte regjeringa at den nye indeksen skulle legges fram i dag, i forbindelse med at man legger fram rammene for neste års kommuneøkonomi. Det kunne ført til store endringer i inntektene allerede fra nyttår, og satt flere kommuner i en kattepine når de skulle sørge for at innbyggerne får sine tjenester og tilbud i 2019 også. Mandag kunngjorde kommunalminister Monica Mæland (H) at endringene ikke blir satt ut i livet fra nyttår. Dermed får man i det minste mer tid på seg.

Saka har vakt betydelig motstand i Stortinget, og fra regjeringas venner i Kristelig Folkeparti blir det påpekt at distriktsindeksen ikke handler om tekniske beregninger, men om politikk. Det er et klart signal om at man bør være forsiktig med å snike inn dårligere vilkår fra kommunene som mest av alle trenger et opplegg for å oppveie utfordringene som blant annet skapes av geografi og størrelse.

Det er klokt av kommunalministeren å skynde seg langsomt, og så bør det komme klare politiske signaler om at den blå regjeringa bør være forsiktig med å rive grunnen bort under føttene på dem som har det mest krevende fra før.

Trykk for å se kommentarer