SnøskredLeder

Bladet Vesterålen mener | Vi har ingen å miste

I vinter har den idylliske skituren i altfor mange tilfeller blitt til et livsfarlig drama.

AV Bladet Vesterålen
Publisert

Sju personer har mistet livet som følge av snøskred så langt i vinter. Det gjør skredvinteren 2018/19 til den dødeligste på fem år.

Mandag omkom en mann i 20-årene etter et snøskred på Grytøya. Mannen ble gravd fram av en turkamerat som satte i gang med førstehjelp – men livet sto ikke til å redde.

Som regel er det, heldigvis, bare en håndfull årlige skredhendelser som blir til dødsulykker. Men årets statistikk er urovekkende. Vi skriver midten av mars, hvilket betyr at skredsesongen ennå ikke er over. Det er fortsatt fare for at tallet kan øke.

Saken fortsetter under annonsen.

Man kan ikke ut ifra det tilgjengelige tallgrunnlaget slå fast at det er farligere å ferdes i fjellet om vinteren nå enn tidligere. Men det er hevet over tvil at flere enn tidligere går mer krevende toppturer, og dermed i større grad utsetter seg for skredfare. Dette gjelder oss nordmenn, men også en stadig økende turistmengde som har fått øynene opp for den storslåtte naturen vår.

Utfordringen er om skredkunnskap og evnen til å gjøre gode vurderinger og trygge valg følger med på turen opp de bratteste fjellsidene. Viktigheten av å sjekke skredvarslingen på varsom.no kan ikke understrekes nok. Det er også livsviktig å utvise aktsomhet, også når det er fint vær og tilsynelatende gode forhold, for det er ikke nødvendigvis i veldig dårlig vær og på dagene med veldig høy skredfare at liv går tapt. Som ekspertene sier: Da forstår man som regel at det er farlig og holder seg hjemme.

Fjellvettreglene er laget for å øke sikkerheten for ferdsel i naturen. Dersom du følger fjellvettreglene, og har sjekket skredvarslinga før du legger ut på tur, har du et godt utgangspunkt. Har du i tillegg varslet hvor du er, og tatt med deg nødvendig utstyr for den planlagte turen, er du langt på vei.

I vinter har den idylliske skituren i altfor mange tilfeller blitt til et livsfarlig drama. Ta forholdsregler og bruk sunn fornuft når du ferdes i fjellet – vi har ingen å miste.

Trykk for å se kommentarer