IllustrasjonsfotoLeder

Bladet vesterålen mener | Velferd under vann

AV Bladet Vesterålen
Publisert

En dyretragedie har pågått i Ofotfjorden den siste uka. Mange millioner oppdrettslaks er døde etter at store mengder alger har blomstret opp omkring merdene deres i Ofotfjorden. Blant de mange oppdrettsselskapene som er rammet, er Nordlaks og Mortenlaks.

De økonomiske tapene er formidable, og ennå er situasjonen langtfra over. Algeflakene har bevegd seg med strømmen utover mot Øst-Lofoten og skaper fare i nye områder. Nordlaks har de siste dagene evakuert over en million fisk fra området rundt Molla til Hadselfjorden for å være føre var. Et stort apparat er i sving for å ta vannprøver, følge strømmer og forberede nye tiltak dersom nye områder blir utsatt. Røktere i oppdrettsselskapene har slitt i dager og netter med den tunge jobben å ta seg av død fisk.

Fra Nordlaks har informasjonssjef Lars Fredrik Martinussen beskrevet hvordan det går inn på alle som arbeider med laksen å se at husdyrene lider og dør, som han sa til Bladet Vesterålen denne uka. Det er et viktig perspektiv å bevare. Oppdretterne må sørge for laksen i merdene. Når den står i merd kan den ikke rømme fra faren som algene skaper. Det gir oppdretteren et stort ansvar for fiskens velferd. Det etiske ansvaret ved dyrehold gjelder både over og under vannflaten, og dyrevelferden gjelder enten dyrene har gjeller eller lunger. Nordlaks var onsdag det eneste oppdrettsselskapet som hadde satt i gang evakuering av fisk til tryggere områder. Det viser at man tar både fisken og situasjonen på alvor.

Saken fortsetter under annonsen.

Man kan ikke spørre laksen hvordan den har det. Men etter hvert har man fått tegn som kan leses – appetitt, avmagring, fiskens overflateaktivitet, reflekser og øyerulling, gjellenes tilstand, finneskader, skjellstatus og lakselus forteller alle noe om hvorvidt husdyret i merdene har det greit.

Mye har skjedd i oppdrettsnæringa. Har man tillatelse til å drive fiskeoppdrett, har man også ansvar for at drifta er helse- og velferdsmessig forsvarlig. I dag skal alle som arbeider med levende oppdrettsfisk ha kurs i fiskevelferd, enten man er på matfisk- eller settefiskanlegg, arbeider på brønnbåt eller servicebåt, eller på slakteri. Det stilles krav om høy vannkvalitet, og anlegg der nærmere 98 prosent av volumet i merden må være vann, så laksen både kan vokse og ha plass. Det skal føres daglig tilsyn med alle anlegg, kontrolleres ekstra i forbindelse med uvær, og man skal ha beredskapsplaner for krisesituasjoner. For de kommer, og de kommer i mange former.

Det er nesten 30 år siden sist vår del av kysten ble invadert av dødbringende alger slik vi ser det nå. Det skjer med ujevne mellomrom, og heldigvis sjelden. Når det likevel skjer, forventes dyreeierne å handtere det så konsekvensene for husdyrene blir minst mulig. Og så etterpå høste lærdom av hvordan det forløp.

Trykk for å se kommentarer