Leder

Bladet Vesterålen mener | Veien til helikopterbasen

I Vesterålen kommer man lengst med å stå sammen.

AV Bladet Vesterålen
Publisert

Ordføreren i Sortland, Tove Mette Bjørkmo, tar til orde for lokalisering av en ny permanent base for ambulansehelikopteret i midtre Hålogaland til Sortland.

I et brev til Helse Nord og Luftambulansetjenesten HF framhever hun Sortlands fortrinn, som beliggenhet, ønske om samlokalisering av blålysetater, Kystvaktas helikoptererfaring, og økende overnattingskapasitet. Hun viser til at det er god plass til en helikopterbase ved den nye brannstasjonen på Nortura-tomta.

Sortland kommune startet en dialog med Kystvakta om tettere beredskapssamarbeid i 2007, for blant annet å se på mulige synergieffekter med en helikopterlandingsplass for Kystvaktas helikoptre – selv om Forsvaret allerede da gjorde det klart at det ikke ville stasjonere helikoptre på Sortland.

Da Helse Nord utredet lokalisering av base for ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland i 2012, inviterte Sortland til å se på synergieffekter knyttet til basefasiliteter og helikopterlandingsplass, men stilte seg siden bak Vesterålen regionråds felles framheving av Stokmarknes som den beste plasseringen.

Saken fortsetter under annonsen.

Stokmarknes ble den gangen vurdert som likeverdig med Evenes i ei faglig utredning fra Helse Nord. Den gangen havnet basen likevel på Evenes.

Nå utredes ny lokalisering av basen, fordi det ikke er plass i flyplassområdet på Evenes. Da er det viktig å minne om at Helsedepartementet gjennom to stortingsmeldinger har lagt vekt på at nye baser bør være lokalisert ved sykehus med akuttmedisinsk beredskap. Av dagens 12 baser for ambulansehelikopter, ligger seks ved sykehus, foruten to som ligger bare få minutters avstand fra sykehus og én på et helsesenter. To baser ligger på lufthavner, og én er uten tilsvarende tilknytning.

Vesterålen regionråd har også nå støttet lokalisering på Stokmarknes, enten med utgangspunkt i helikopter-fasilitetene ved sykehuset, eller på Stokmarknes lufthavn, som ligger 7,8 kilometer fra sykehuset og kan kombinere fordelene med nærhet til sykehus og flyplass, midt i midtre Hålogaland.

Det framstår som spesielt at ordføreren i Sortland bryter ut av den regionale enigheten, i hvert fall uten å ha sterkere faglige argument. Det kan bli en gavepakke til kreftene som på nytt har til hensikt å få en base i den østlige delen av Midtre Hålogaland, blant annet med vekt på interntransport mellom sykehusene i UNN framfor akuttoppdrag i Vesterålen og Lofoten.

I Vesterålen kommer man lengst med å stå sammen. Ordføreren i Sortland må regne med at harstadværingene og ofotingene ler – hele veien til helikopterbasen.

Trykk for å se kommentarer