vogntogLeder

Bladet Vesterålen mener | Vei i vellinga på Frøskelandsfjellet

I dag starter fisken fra Øksnes ferden mot markedet med en trang flaskehals. Nå ligger det endelig utbedring i lufta, skriver Bladet Vesterålen i dagens lederartikkel.

AV Bladet Vesterålen
Publisert

Nordland fylkeskommune setter av 120 millioner kroner til utbedring av fylkesvei 821 mellom Frøskeland og Myre. Pengene kommer i tillegg til 50 millioner kroner som er bevilget fra før, og satt av spesielt til Frøskelandsfjellet. Midlene er del av en fylkeskommunal veimilliard, der fylkesveien mellom Myre og Frøskeland altså får en betydelig andel. Det kunngjorde fylkesråd for samferdsel, Svein Eggesvik (Sp) torsdag. Det er også klart at utbedringene på veien ikke skal finansieres med bompenger, men at man håper på å få statlige tilskudd i tillegg til fylkets egen innsats.

Strekningen er en svært viktig transportåre for enorme mengder fisk som er avhengig av å komme raskt ut til markedene. Det er mange ganger sagt at ingen har det så travelt som en død fisk. Forsinkelser og trafikkuhell kan ha stor betydning for kvalitet – og lønnsomhet hos flere ledd i bransjen. Fiskeriene i Øksnes er en verdiskaper av stort format, og dersom næringa ikke har ordentlige rammebetingelser i form av infrastrukturen som trengs, kan man gjerne betegne det som sløsing med verdiene.

Saken fortsetter under annonsen.

I dag starter fisken fra Øksnes ferden mot markedet med en trang flaskehals. Spesielt om vinteren er forholdene ei stor utfordring. Det er i hovedsak tre forhold som skriker etter utbedring – bakkene, svingene og krysset mellom fylkesveiene på Eidsfjord-sida. Til sammen vil det være et svært omfattende prosjekt å få god standard på hele strekningen.

Ennå har ikke Nordland fylkeskommune avgjort hva som skal gjøres for pengene. Nå skal den nye veiadministrasjonen prosjektere og planlegge, og sende arbeidet ut på anbud, før det skjer noe fysisk ute på fylkesveien. Det vil ta år, men man må regne med at man venter på noe godt.

Det vil bli svært spennende å se hva man faktisk får gjort for de 170 millioner kronene som nå legges i potten for denne viktige strekningen. Per i dag er det ikke lett å se hvor langt pengene når. Man må foreløbig bare håpe det vil holde til å sikre effektiv og trygg næringstransport og annen trafikk i framtida. Uansett er dette en god start, som viser at klare signaler fra transportbransjen, fiskerinæringa, kommune og regionråd faktisk blir lyttet til.

Trykk for å se kommentarer