Kommende sykepleiere øver på Stokmarknes:Leder

Bladet Vesterålen mener | Trenger sykepleiere og lærere mer enn et universitet i Bodø

Rektors forslag er framfor noe egnet til å pulverisere oppslutningen universitetssatsinga har hatt i Nordland og Trøndelag.

AV Bladet Vesterålen
Publisert

Konstituert rektor ved Nord universitet vil legge ned studiestedene i Sandnessjøen og Nesna. På Stokmarknes og i Namsos vil hun opprettholde desesentralisert utdanning i den grad søkergrunnlaget er til stede. Hovedårsaken til omlegginga er universitets-satsinga som krever flere forskningsansatte. Universitetsledelsen konkluderer med at løsningen er sentralisering.

En nedleggelse av studiestedet på Nesna vil være å rykke bort en vesentlig del av fundamentet på stedet, som i stor grad er bygd opp rundt den tradisjonsrike lærerutdanninga. Og ingen skal være i tvil om betydningen lærerskolen har hatt for å forsyne Nordland med kvalifiserte lærere. Det er dyktige, Nesna-utdannede lærere på de fleste skoler i distriktet.

Samtidig foreslås det altså å fjerne alle faglig ansatte fra studiestedet i Vesterålen, slik at det bare vil være igjen et minimum av administrasjon. Med det fjerner man også et fagmiljø som har vist seg å være dyktig og livskraftig. Sykepleiestudentene i Bodø og Vesterålen har samme strykprosent, og Bladet Vesterålen har tidligere fortalt at resultatene ved utdanninga på Stokmarknes har hatt større forbedring enn nesten alle andre studiesteder i hele landet.

Saken fortsetter under annonsen.

Her drives også solid forskningsarbeid. Bladet Vesterålen fortalte i vinter om en av de ansattes nyskapende doktorgradsarbeid i sykepleievitenskap. Flere andre ansatte på studiestedet er også i gang med forskning. Det kan vanskelig hevdes at studiestedet på Stokmarknes ikke lever opp til kravene som stilles.

Viktigst er likevel at et solid fundamentert tilbud i Vesterålen og Lofoten er av største viktighet for å skaffe nøkkelpersonell til helsevesen og skole i regionene i framtida. Behovet er dokumentert av undersøkelser i Vesterålen som forteller at det vil trengs flere tusen nye sykepleiere og lærere i regionen de neste ti årene. Etterspørselen bør også tale sitt tydelige språk: Sykepleiestudiet på Stokmarknes har flere søkere per studieplass enn tilbudet i Bodø.

Det er sagt før, og må gjentas: Dersom Nord universitet prioriterer sentralisert forskning framfor traust og solid utdanning til helt sentrale profesjoner i sitt nedslagsfelt, tar man feil av sitt samfunnsoppdrag. Nord-Norge har et veletablert nordnorsk universitet i Tromsø som driver omfattende forskning på en rekke områder forankret i nordområdene. Vi har ikke råd til å miste rekruttering av sykepleiere og lærere i distriktene til fordel for en institusjon i Bodø, som uansett vil være en faglig lillebror i nord. Rektors forslag er framfor noe egnet til å pulverisere oppslutningen universitetssatsinga har hatt i Nordland og Trøndelag.

Forslaget om å beholde studietilbudet i Vesterålen på et uforpliktende minimum er ikke akseptabelt.

Trykk for å se kommentarer