Leder

Bladet Vesterålen mener | Den viktige frivilligheten

Denne regjeringa gir uttrykk for at man synes frivillig sektor er veldig viktig. Da bør man følge opp ved å sikre gode rammevilkår for både frivilligsentraler og andre.

AV Bladet Vesterålen
Publisert

I Kvæfjord frykter man for framtida til Frivilligsentralen, fordi tilskuddet fra staten legges om. Men man er ikke aleine. Flere små og mellomstore kommuner opplever utfordringer med drift av Frivilligsentralene, fordi tilskuddet til ordningen er lagt om og er blitt innlemmet i komunenes inntektssystem, slik at tilskuddet genereres ut fra innbyggertall. Nå går en overgangsperiode mot slutten, og i Kvæfjord vil det innebære at tre firedeler av tilskuddet fra staten blir borte. Når 300.000 kroner forsvinner, får det store følger i en liten organisasjon.

Frivilligsentralene driver et omfattende og godt arbeid i mange kommuner, også i vårt distrikt. Her skjer samordning og praktisk og administrativ støtte for annen frivillig virksomhet, og man er også katalysator for mange egne, gode prosjekt, med deltagelse og lokalsamfunn som nøkkelord. Ikke minst spiller mange frivilligsentraler en viktig rolle i lokalt integreringsarbeid. Ellers organiserer frivilligsentralene alt fra leseterapi, mosjon med lav terskel, og aktivitetsvenner for demenssyke til datakurs for seniorer og ombringing av mat.

Det frivillige arbeidet skaper møteplasser og engasjement, identitet og tilhørighet. Her gis praktisk og teoretisk opplæring i demokratisk arbeid, og man får arenaer for læring, bidrag til oppvekstmiljø, velferd, beredskap og folkehelse. Betydningen er vanskelig å overvurdere.

Det kan virke som omleggingen får følger som regjering og storting ikke har vært oppmerksom på. Den nye finansieringsmodellen ser ut til å være grei for store kommuner med mange innbyggere, men slår altså brutalt ut for kommuner med folketall under 12.000 innbyggere. Det vil altså kunne ramme kraftig i vårt distrikt, som har frivilligsentraler i alle sju kommuner.

Saken fortsetter under annonsen.

Frivilligheten i Norge har ifølge Statistisk Sentralbyrå en produksjon på rundt 112 millioner kroner årlig, uten at det ulønnede arbeidet er regnet med. Den ulønnede innsatsen er over 70 millioner kroner.

Her er det statlige bidraget viktig for å få det hele til å gå rundt. Selv om norske husholdninger er den største finansieringskilden til frivillig arbeid, finansierer staten over en firedel av all frivillig virksomhet i landet.

Det er tatt et viktig initiativ i Kvæfjord for å si fra til de ansvarlige myndighetene. Denne regjeringa gir uttrykk for at man synes frivillig sektor er veldig viktig. Da bør man følge opp ved å sikre gode rammevilkår for både frivilligsentraler og andre.

Trykk for å se kommentarer