Legges nedMeninger
BLADET VESTERÅLEN MENER:

Fylkestingets saltomortale

AV Redaktør
Publisert
Oppdatert:

Fylkestinget har under sitt møte i Bodø denne uka hatt til behandling en rekke forslag til endringer i de videregående skoletilbudene i fylket.

Fylkesrådet hadde på forhånd innstilt på flere endringer i Vesterålen, deriblant nedlegging av byggfag på Melbu til fordel for Sortland, og endring av tilbudet i Øksnes i tråd med det lokale næringslivets behov.

Tirsdag gikk saken gjennom i komitéen, og der har man snudd opp-ned på innstillinga fra fylkesrådet. Fylkestinget vil legge ned byggfagstilbudet på Sortland og i stedet opprettholde utdanninga på Melbu.

Bakgrunnen for at Nordland må gjøre endringer i det framtidige skoletilbudet er nedgangen i ungdomskullene. Det innebærer at det ikke lenger vil være elever til å fylle alle klassene som i dag fins på de ulike videregående skolene. I tillegg skjer det endringer i næringsstrukturen som gjør at enkelte utdanninger må opprettes og andre legges ned. Den siste faktoren som påvirker er elevenes egne utdanningsvalg.

Saken fortsetter under annonsen.

Men når det kommer til spørsmålet om bygg- og anleggsutdanninga i Vesterålen har antakelig fylkestingskomitéen og partiene som er representert der gjort det verste valget av alle mulige valg. Når partiene Ap, Sp, KrF og SV går inn for å legge ned utdanninga på Sortland til fordel for ei linje på Melbu, tar man verken hensyn til elevenes ønsker, elevenes mulighet til å bo heime, eller næringslivets ønsker og behov.

Næringslivet, en rekke konkurrerende bedrifter, har gått sammen for å kjempe for utdanninga både på Sortland og på Melbu. Næringslivet garanterer for læreplasser, vil bidra med markedsføring av skoletilbudet, og har ikke minst behov for fagutdannet arbeidskraft.

Når slike sterke oppfordringer blir møtt med skuldertrekk og avvisning av fylkestinget, er det god grunn til å spørre politikerne om hva som er bakgrunnen for deres valg.

Faktum er, ifølge fylkesrådets egen saksutredning, at flest elever søker til tilbudet på Sortland, og at tilbudet på Sortland gir færrest hybelboere blant ungdommen.

Når så næringslivet påpeker behov for faglært arbeidskraft fra to klasser, og i tillegg tilbyr elevene læreplass, da bør det ligge vektige grunner bak fylkespolitikernes avvisning av næringslivet.

Trykk for å se kommentarer