:Lødingen

Etterlyser opplæring i Lødingen

LØDINGEN: Monica Rolandsen (H) benyttet det første møtet i det nye formannskapet til å etterlyse planer for opplæring av nye folkevalgte i Lødingen.

AV Svein Rist
Publisert