KRYSTALLKULA

Her er fasiten fra 2017

Statssekretærer, sportsresultater og snødybde: Her er svarene fra fjoråret!

AV Tor Johannes Jensen
Publisert
Oppdatert:

1. Vi spurte som mange ganger før: Blir det født flere barn ved fødeavdelinga på Nordlandssykehuset Vesterålen i 2017 enn i året før? Svaret var nei: Tallet endte på 340, som var 22 færre enn i 2016.

Prøv deg på årets konkurranse her!

2. Vi ba dere gjette om en eller flere politikere som er født eller bor i Vesterålen kom til å bli utnevnt til statsråd eller statssekretær i løpet av året. Rett svar var nei. Derimot forsvant de to melbuværingene Hans Christian Kaurin Hansson og Sigbjørn Aanes fra statsministerens kontor, og Grete Ellingsen fra Melbu og Sortland sluttet i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

3. «Kommer Vesterålen, Lødingen og Kvæfjord til å få flere enn to faste representanter på Stortinget etter stortingsvalget til høsten?» spurte vi. Nei, distriktet fikk to faste representanter – Kjell-Børge Freiberg (Frp) fra Hadsel, og Willfred Nordlund (Sp) fra Sortland.

4. Vi ville vite om den planlagte oljevernbasen ville bli lokalisert til en av kommunene i Vesterålen? Svaret er ja – Fiskebøl i Hadsel er delt lokalisering sammen med Svolvær.

5. Videre spurte vi om det ville bli det landet mer torsk i Vesterålen i 2017 enn i 2016? Nei, fasiten endte rundt 38.000 tonn, omtrent 1.000 tonn mindre enn året før.

6. Vi ba dere spå om byggingen av ny fabrikk på tomta etter Myregruppen ville starte i 2017. Her kan vi slå fast et håndfast ja. Bygginga er godt i gang, og det nærmer seg åpning.

7. «Kommer Stortinget til å vedta å oppheve aktivitetsplikten for de industrieide trålerne som er knyttet til Melbu?» spurte vi. Rett svar var nei. Etter stort engasjement på kysten av Nord-Norge valgte fiskeriminister Per Sandberg (Frp) å trekke hele pliktmeldinga.

Se hvem som var best

8. Vi spurte også om det ville bli vedtatt nedleggelse av skoler eller flytting av klassetrinn mellom skoler i Sortland i løpet av 2017? Historiens fasit sier nei, men diskusjonen har pågått etter at kommunestyret ba om ei utredning av skolestruktur. Rådmannens skisse ble forkastet, og kommunestyret har bedt om ny og mer omfattende utredning, som kommer i 2018.

9. Dessuten fikk dere spørsmål om det ville bli bestemt å rive enten Sortlandhallen eller Sortland barneskole i løpet av året? Nei. Byggene står stadig trygt.

10. «Starter bygginga av gangvei på Sortlandbrua i 2017?» spurte vi. Nei, det er ennå i det blå.

11. Vi utfordret dere også til å forutsi om Hadsel kommunestyre kom til å endre vedtaket om å legge ned ungdomstrinnet på Sandnes skole. Nei, til tross for sterke reaksjoner, kraftig debatt, nye runder i kommunestyret og initiativ for privatskole, begynte ungdomsskoleelevene fra søndre Langøya på Stokmarknes ungdomsskole i august.

12. Vi spurte også om det ville bli etablert et nytt bilverksted i Hadsel før året var omme? Nei. Det finnes bare ett bilverksted i Hadsel nå, og det er på Melbu.

Ingen så 2017 bedre enn ham

13. Dere fikk videre spørsmål om sommerruta for fly mellom Stokmarknes og Oslo ville bli så vellykket at Widerøe allerede i 2017 satte opp ruter også for 2018? Rett svar var ja. Det første flyet i 2018 går 10. mai.

14. Vi ba dere også gjette om Stortinget kom til å endre vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon i løpet av i 2017. Nei, det ble ingen endring, selv om det nå er klart at forutsetningene for vedtaket skal gjennomgås.

15. Videre spurte vi om det ville bli satt inn større ferge på sambandet Andenes - Gryllefjord sommeren 2017? Ja, etter et par ukers drift ble MF «Skutvik» erstattet med den større MF «Stetind» i begynnelsen av juni.

16. Et annet spørsmål var «Beholder Alsvåg skole ungdomstrinnet også etter budsjett-debatten i kommunestyret i 2017?» Nei, det er ifølge vedtaket nedlagt fra høsten 2019, da ungdomsskoleelevene skal samles på Myre.

Saken fortsetter under annonsen.

17. Dere ble også spurt om det kom til å bli påbegynt boligbygging på den omstridte Kjærlighetshaugen på Myre i 2017?

Nei, det skjedde ikke. Det var forutsatt enighet om veiløsning før utbygging. Og det har trukket ut.

18. Dessuten fikk dere spørsmål om det ville komme fisk i sjøen på den omstridte lokaliteten ved Gaukværøya i 2017? Nei, det gjorde det ikke. Men Bø kommune har vedtatt arealplanen med oppdrettsarealer i området.

19. Vi spurte også om det kom til å komme i gang ny virksomhet i lokalene etter Loran C i Bø i løpet av fjoråret. Historien viser at det ble nei, og nå er det kommet enda et skritt nærmere riving.

20. «Vedtar Lødingen kommunestyre i løpet av året at det skal bygges ny 1 til 10-skole?», spurte vi. Ja, vedtaket er i boks, og rett før jul var det anbudsåpning.

21. Vi ba dere også svare på spørsmålet om Lødingen ville beholde asylmottaket for enslige mindreårige i 2017. Fasiten sier nei. Det ble lagt ned sist høst.

22. Vi spurte også om det ville skje vedtak om endring av kommunegrensene mellom Sortland og Kvæfjord i løpet av 2017? Nei, her er grensene som før.

23. Dessuten ba vi dere spå om Kvæfjord ville komme ut av Robek-lista i 2017? Ja, Kvæfjord ble registrert ut 4. september 2017.

24. Vi utfordret dere til å gjette om Morild eller Melbo ville klare å rykke opp til tredje divisjon i fotball for herrer. Ja, slik gikk det. Melbo nøyde seg med en gjestevisitt i fjerde og er tilbake på nivået over, der de debuterer borte mot Lyn til våren.

25. «Vil det stille flere enn to handballag fra distriktet på seniornivå i serien til høsten?», spurte vi. Nei, Lødingen er enerådende på dette feltet.

26. Dere ble også spurt om Ola Bremnes ville komme med nytt album i 2017? Ja, han slapp «Petters Poetiske Pulver» i september, med Petter Dass-tekster.

27. Videre fikk dere gjette om Vesterålen ville få enda en ny reality-tv-vinner. Som de fleste fikk med seg – Linn Elise Rølvåg fra Sigerfjord ble vinneren av årets «Anno» på NRK.

28. Vi spurte også om kongebesøk, nærmere bestemt om dronning ville Sonja gjeste Vesterålen i privat eller offisielt ærend i 2017. Og joda, i juli fartet kongeskipet omkring i Vesterålen med dronningen om bord, og hun var i land blant annet i Nyksund.

29. Små og store værprofeter fikk sjansen til å briljere på spørsmålet om det ville bli målt større nedbør enn 35 millimeter på et døgn ved Andenes målestasjon i løpet av 2017? Nei, men det var ikke langt unna på det verste. Nedbøren toppet seg med 30,4 mm 19. januar, en sur dag med minusgrader og liten storm fra nordvest. Her var det ikke mange som traff blink.

30. Vi avsluttet fjorårets konkurranse med enda et værspørsmål, nemlig om det ville bli målt snødybde over én meter på Ånstadblåheia målestasjon i 2017? Ja, tro det eller ei, men både 17. og 18. desember ble det målt en snødybde på nesten fire meter – 394 cm – før skavlen blåste bort igjen. Den 19. desember var det ikke mer enn 37 cm snødybde på målestasjonen.

Prøv deg på årets konkurranse her!

Følger du med på lokale nyheter? Er du et konkurransemenneske?

Krystallkula er Vesterålens største tippekonkurranse og din mulighet til å vise ekstraordinær innsikt i samfunnet rundt deg. Her kan du svare på 30 spørsmål om stort og smått som kanskje vil skje i 2018. Går du sammen med kollegaer, venner eller familie, kan du legge ekstra prestisje i å få flere rett enn dem når 2018 går over i historien. Besvarelsen med flest riktige svar blir premiert med et årsabonnement på Bladet Vesterålen som papir- og e-avis, garantien for at man kan fort sette å holde seg oppdatert på den aller beste måten. Det vanker også både diplom, heder og ære. Hvis flere skulle ende med flest riktige svar, trekker vi én vinner.

Her er årets spørsmål!

Trykk for å se kommentarer