Trenger parkeringsplasserHadsel

– Vi har en gyllen sjanse nå

– Vi har hatt behov for mer parkering i 20 år. Nå har vi en gyllen sjanse til å få opparbeidet plasser for en tredel av normal pris.

AV Tor Johannes Jensen
Publisert
Oppdatert:

Det mener Mats Celius Oshaug fra Hadsel hallpark AS, Kristin Grøm fra Melbo IL, May-Bente Oshaug fra Melbo turnforening og Mats Uppmann fra Melbu og omegn lokalutvalg.

Onsdag behandler Hadsel formannskap en søknad fra hallparken om støtte til å opparbeide 80 til 100 parkeringsplasser mellom Vesterålshallen og Havfisk Stadion. Rådmannen har innstilt på å si nei, men åpnet for å bidra med alternative løsninger.

Foreslår ikke støtte til mer parkering

Representantene for idretten håper politikerne vil være med.

– Vi har en gyllen mulighet akkurat nå. Kommunen selv har tilbudt gratis masser fra Bruddet på Børøya, og vi har tilbud fra Hadsel Maskin som i en begrenset periode er åpen for å gjøre arbeidet for selvkost, sier Mats Celius Oshaug.

Det som skal gjøres er først og fremst skogrydding, og så skal det legges geonett og duk, før det fylles på masser. Noe skogrydding er allerede gjort, fordi Trollfjord har gravd ned høyspent i området.

– Vi kan gjøre en del på dugnad, men å kjøre stein fra Børøya er ikke mulig på dugnad, sier Oshaug.

Melbo IL kan stille med gratis grunn.

Saken fortsetter under annonsen.

Kristin Grøm understreker at det lå i planene for Vesterålshallen fra første øyeblikk med mer parkeringsplass.

– Enten det er kamp på banen, turnering eller turnoppvisning, parkerer folk i veikantene nesten fra sentrum og opp til Brekka. Det er åpenbart hva slags trafikkfeller det skaper. Og møter to biler hverandre her under slike forhold, må den ene rygge helt tilbake. Jeg har hjertet i halsen mange ganger, sier hun.

Man forsøker jevnlig å bøte på forholdene med parkeringsvakter og enveiskjørings-skilt, men det er begrenset hvor mye det hjelper. Fullt er det uansett.

– Bare bussen til bortelaget kommer, er det fullt på parkeringa ved Havfisk Stadion, kommenterer Grøm, som legger til at det er vanskelig for utrykningskjøretøy å komme fram.

Hadsel Hallpark har forhørt seg med næringsliv om sponsing, men fått tilbakemelding om at de mener infrastrukturen rundt de kommunalt eide idrettsanleggene bør være et kommunalt ansvar.

– Parkering for 80 til hundre biler, ville hjelpe veldig. Siden vi har mulighet til å få masser, transport og opparbeidelse til selvkost nå, ville det være fantastisk om kommunen gjorde det mulig, mener Kristin Grøm.

Når de tidligere har regnet på kostnadene, har de kommet til en pris på en million kroner for rundt 60 parkeringsplasser. Nå er det snakk om 400.000 kroner for betydelig flere plasser.

– Vi har diskutert dette tidligere. Det fylles opp med biler i området her ved skirenn, skolearrangement, på 17. mai, LoVe Lan, arrangement på Sommer-Melbu, turnstevner og andre arrangement. Og veien her er uten lys, slik at man ser lite om vinteren – i tillegg til at det er så uoversiktlig med alle bilene, sier Mats Uppmann.

Trykk for å se kommentarer