Hadsel

Vedtok Brattåsen-reguleringa

Reguleringsplanen for Brattåsen er vedtatt. Åtte stemte for utsettelse og utredning av alternative masseuttak.

AV Tor Johannes Jensen
Publisert
Oppdatert:

Torsdag skulle være siste behandling av saka etter mange års prosess, inkludert en underkjent reguleringsplan. Foreløbig siste trekk er at reguleringsplanen ble vedtatt med 15 mot åtte stemmer fra Frp, Venstre, MoS, Rødt og Stig Sørmo i Senterpartiet, i årets siste sak for kommunestyret.

Prøver å komme begge parter i møte i Brattåsen

Det som ble vedtatt var rådmannens innstilling, som hadde gått uendret gjennom formannskapet tidligere på morgenen.

Dispensasjon

Ronny Gabrielsen (Frp) var førstemann på talerstolen torsdag:

– Dette har vært en vanskelig sak for beboere, politikere og Hadsel Maskin i en årrekke. Innbyggerne har hatt en tildels uutholdelig situasjon over tid. Hadsel Maskin har drevet med dispensasjon og investert millioner. Hadsel Maskin ligger også innenfor kravene til grenser for støy og støv. Det er store mengder saksdokumenter. Hadselsamfunnet trenger masser for at samfunnets skal utvikles. Men er det fortsatt mulig å gi ytterligere dispensasjon til drift mens ei utredning ser på alternative masseuttak? spurte han rådmannen.

– Vi oppfatter at det er mulig å gi en tidsbegrenset dispensasjon for videre drift dersom man ønsker å utsette saka. Så må man avgjøre hvor mye man skal utrede og hva man ønsker gjort i den perioden, svarte rådmannen.

Testet støyen

– Dette er en av de aller vanskeligste sakene. Vi skal veie mellom beboeres helse, konkurransedyktig drift og samfunnets behov. Jeg er ikke i tvil om at beboerne opplever støyen som en belastning, sa Åge Rusten (Ap). Han viste til at han har vært flere plasser i området under full drift.

– Jeg følte ikke at det var ei stor utfordring. Men jeg bosatte meg jo ikke der – jeg var der bare ei kort stund. Støyen må oppleves. Hadsel Maskin har gjort en stor innsats for å begrense støv og støy. Så lenge målingene er så langt innenfor grensene bør vi la dem drive så effektivt og økonomisk som mulig, samtidig som vi tar hensyn til folks bolyst. Vi har heldigvis store prosjekt som trenger masse i Hadsel. Vi trenger arbeidsplassene, mente Rusten.

Ansvar

Arne Ivar Mikalsen (V) viste til at han hadde lest seg tilbake til 1980-tallet når han gjorde seg kjent med saka.

– Praksisen tidligere har vært at tidligere eier har drevet på dispensasjon, fått det og kunnet søke på nytt. Det er en forbedring at det blir reguleringsplan. Det foreligger en juridisk betraktning fra kommunen og et dokument som ikke følger saka med en juridisk betraktning. Min bekymring er at kommunen pådrar seg ansvar, blant annet fordi det ikke er gjort en god nok vurdering av alternative masseuttak. Vi ba om en utredning i 2014, og det er ikke gjort i særlig grad, sa Mikalsen.

– Hva er det dere ikke forstår?

– Dette er vanskelig fordi dere har valgt å regulere for to ting – et boligområde og tungindustri like ved. Hva er det dere ikke forstår? Denne saka går i dypet av hvordan vi bruker vår makt som arealmyndighet, hva vi tar hensyn til og hva vi setter til side, sa Geir Jørgensen (R). Han viste også til at man i 2016 ville se etter alternative masseuttak.

– Å ødelegge livskvaliteten til folk som bor i vår kommune, er fullstendig uakseptabelt, la han til.

Utsettelse

Senterpartiets Stig Sørmo medga at saka har gitt ham en vond følelse i magen.

– Jeg skjønner godt at dette går ut over livskvaliteten til dem som bor der. Det går ikke an å sette støyen opp mot biltrafikk som går forbi. Det er en annen type støy. Men hva skal veie tyngst – opplevelsen deres eller utvikling og massebehov? Hva skjer i masseuttaket på Gjerstad? Og hvor lenge kan man gi en utsettelse med dispensasjon? spurte Sørmo.

Saken fortsetter under annonsen.

Rådmann Ola Morten Teigen kunne ikke svare nøyaktig hvor lenge man kan gi dispensasjon.

– Man kan gjøre det, men man må ta en hensynsvurdering. Vi kan ikke si at fylkesmannen vil godkjenne det ved en klage, sa han.

Gjerstad

Teigen opplyste at det ser ut til å være et planspørsmål på vei om det stengte masseuttaket på Gjerstad.

– Utfordringa er at det er mindre utbredelse, og at fortsatt uttak vil gi større utbredelse, så terrenget som skjermer i dag må tas ned. Da vil vi få lignende situasjon som i Brattåsen, uten at det er like lett å gjøre avbøtende tiltak, mente han. Dessuten viste han til at utredning av masseuttak ligger i planprogrammet for arealplanen, som nå skal startes opp.

Han sa også at det vil ligge ett til to år fram i tid å gjenåpne uttaket på Gjerstad – og at det heller ikke er åpenbart at det vil være et alternativt uttak til Brattåsen.

Se fram

Trude Lind (Sp) påpekte at både beboere og entreprenøren klagde sist kommunestyret vedtok en reguleringsplan.

– Det er ikke så mye nytt siden det. Vi må ha i tankene at det som hovedregel ikke vil være naturlig å ha en sånn virksomhet og et boligområde så nær hverandre. Men vi skal ikke trekke i tvil støy- og støvmålingene. Entreprenøren har gjort gode tiltak. Vi må ta en avgjørelse, men også se fram og utrede framtidige masseuttak, mente Lind.

Etter et gruppemøte gikk Arne Ivar Mikalsen (V) til talerstolen med et forslag om å gi dispensasjon for videre drift, mens man utreder alternative masseuttak. Det fremmet han på vegne av V, Frp og MoS. Forslaget fikk kjapt støtte fra Rødt.

– Det er vist til tekniske beregninger og analyser. Men vi har å ta hensyn til folk, sa Geir Jørgensen, som mente at saka uansett på langt nær er ferdig. Men kommunestyret satte altså et foreløbig punktum med å godkjenne reguleringa.

Inhabile

Janne Antonsen (Frp) ba om å få sin habilitet vurdert fordi hun arbeider hos konkurrenten Alf Brekken og Sønner AS. Ordføreren tok til orde for forsiktighet og foreslo at Antonsen ble vurdert inhabil. Håkon T. Hanssen (Frp) mente hun var habil siden hun ikke sitter i styre eller ledende stilling i firmaet. Åge Rusten (Ap) mente det var naturlig å kjennes inhabil. Jan Steffensen (MoS) mente man ikke må dra habilitetsreglene for langt i et lite samfunn, der arbeidsgiveren hennes ikke er part i saka. Frps gruppeleder Ronny Gabrielsen sa seg til slutt enig i at inhabilitet ville være på den sikre sida.

Ivar Fredriksen (H) ba om å få sin habilitet vurdert fordi han sitter i styret for Hadsel Maskin.

Hanne Skare (Ap) har vært kjent inhabil tidligere på grunn av et jobbmessig forhold og ba på nytt om å få sin habilitet vurdert.

Alle tre ble enstemmig erklært inhabile.

Trykk for å se kommentarer