Overtids-trøbbelHadsel

– Overtidsgrensa har vært brutt i flere år

Grensene for overtid har vært brutt årlig i miljøarbeidertjenesten siden 2016, ifølge Fagforbundet i Hadsel. – Man tilsetter i deltidsstillinger og får masse overtid. Kommunen bør heller se på å øke grunnbemanninga, sier hovedtillitsvalgt Kristin Albrigtsen.

AV Tor Johannes Jensen
Publisert