Hadsel

Melbu blir byggfag-skolen

Alle byggfag flyttes fra Sortland videregående skole til Melbu. – Nå må vi slå ring om byggfag i Vesterålen og ikke snakke ned disse viktige fagene, sier fylkesråd for utdanning i Nordland, Hild-Marit Olsen.

AV Tor Johannes Jensen
Publisert
Oppdatert:

Flertallet i fylkestingets utdanningskomité anbefalte tirsdag at alle byggfag skal samles på Hadsel videregående skole Melbu, og onsdag satte fylkestinget sitt stempel på saka.

Det innebærer at også vg2 byggteknikk og vg2 klima, energi og miljøteknikk ved Sortland videregående skole borte fra skoleåret 2019–2020.

Derimot oppretter fylket Vg2 klima-, energi- og miljøteknikk ved Hadsel videregående skole fra 2019-2020.

– Dette innebærer at fra neste skoleår vil all byggfagundervisninga i Vesterålen være samlokalisert ved Hadsel videregående skole som et regionalt tilbud. Dette vil skape faglig robusthet og forutsigbarhet for elevene. Tilbudet vil være godt avstemt med tilgangen på læreplasser, heter det i innstillinga fra fylkesrådet, som komiteen sendte uendret videre til fylkestinget tirsdag.

Samle

Begrunnelsen for å samle fagene er dels geografisk nærhet mellom de to skolene, dels ønsket om å satse på et sterkt faglig tilbud med bredde på Vg2 på ett sted.

– Fylkestingets ønske om å satse på én regional byggfagskole i Vesterålen var forårsaka av en jevn nedgang i elevtall på byggfag i regionen. Elevtallet, både ved Hadsel og ved Sortland, har gradvis gått ned som en konsekvens av færre søkere, heter det i innstillinga.

KEM

Feilen fra i fjor, der man også vedtok nedleggelse av vg2 klima-, energi- og miljøteknikk på Sortland, er altså justert slik at tilbudet flyttes til Melbu.

– Vi ser at søkere til læreplass i KEM-fag i Vesterålen i stor grad får kontrakt. Kun én av årets ni søkere venter på å bli formidla, de åtte andre har kontrakt, heter det videre.

– La elevene bestemme

Under debatten i fylkestinget tok Joakim Sennesvik på vegne av Høyre til orde for at det skal være mulig å søke byggfag på Sortland også neste år for å la elevene bestemme, som han sa.

Fylkesråd for utdanning, Hild-Marit Olsen (Ap) karakteriserte det som uansvarlig og populistisk å skulle vente med avgjørelsen av tilbudsstruktur til april når søknadene er kommet inn.

Saken fortsetter under annonsen.

– Næringa får kompetansen

– Mener ikke fylkesråden at det er viktig å høre på næringslivet i en sak som dette? spurte Sennesvik.

– Jo. Men når det gjelder byggfag, som det ble gjort et vedtak om i fjor, mener jeg det er langt innenfor det forsvarlige å drive det fra Melbu også. Næringa i Vesterålen vil få kompetansen den trenger uansett, svarte Olsen.

– Slå ring

– Det er viktig for meg å anmode at når vedtak er fattet, må vi slå ring om byggfag i Vesterålen og ikke snakke ned denne viktige utdanninga. Det er ikke plasseringa av denne utdanninga som avgjør tilgangen på læreplasser. Mange av argumentene jeg hører og ser er egnet til å spille på frykt og negativitet med elevene som innsats. Det er ikke bra, sa fylkesråden på tampen av debatten.

– Midt i smørøyet

Sonja Alice Steen (Ap) medga at spørsmål om tilbudsstrukturen i videregående skole er vanskelige.

– Mange har tatt inn over seg i år at vi må gjøre endringer, fordi vi har færre elever og må gjøre kutt. Den store smerten for undertegnede var endringene i fjor, da man plukket vekk byggfag fra Sortland. Tilbudet har vært drevet i over 40 år med kompetanse og innsats fra lærerne, midt i smørøyet blant bedriftene som tar imot lærlinger, som fem av seks ordførere i regionen har støttet, og som gir kortest reisevei for elevene.

Styrke yrkesfag på Sortland

– Nå tas den siste delen av byggfagene fra Sortland, men fylkesrådet har ikke kunnet gjøre annet enn å følge opp fylkestingets vedtak fra i fjor. Det er trasig at den største skolen i Vesterålen tømmes for yrkesfag. Det er sterkt å beklage. Ungdommene på Sortland har også krav på å få yrkesfaglige tilbud ved sin skole. Man kunne tenke på hva slags yrkesfag som kunne fylles på Sortland for å styrke skolen. Jeg er ikke ute etter å ramme distriktsskolene, men etter å få balanse, sa hun.

Advarte mot skitkasting

Samtidig rettet hun kritikk mot flere av utspillene i diskusjonen:

– Jeg kan ikke være med måten man legger opp en debatt der man kaster skit på andre skoler, tilføyde fylkesordføreren.

Monika Sande (Sp), nestleder i utdanningskomiteen i fylkestinget, advarte også mot intern kamp mellom skoler og tok til orde for å legge attraktive linjer til mindre skoler for å bevare dem.

Saka ble vedtatt mot 19 stemmer i fylkestinget.

Trykk for å se kommentarer