SkifteHadsel

Markedsgata blir kommunal

HADSEL: Hadsel kommune og Statens vegvesen gjør et makebytte i Stokmarknes sentrum.

AV Idar Ovesen
Publisert
Oppdatert:

– Makebyttet ser ut til å gå i orden. Det skal behandles i fylket i høst, sier Hans Christian Haakonsen, spesialrådgiver, plan- og utviklingsavdelingen i Hadsel, til Bladet Vesterålen.

Statens vegvesen oversender nå forslag til makebytte av Havnegata og Ranværingsgata/Markedsgata på Stokmarknes for politisk behandling og uttalelse.

Hadsel kommune har foreslått at Markedsgata og Ranværingsgata omklassifiseres til kommunal veg samtidig som Havnegata tas opp som ny del av fylkesvei 881.

Mer naturlig

Siden kommunen ønsker å utvikle Markedsgata til å bli miljøgate og vrimleareal ser en det mer naturlig at denne gata blir kommunal.

– Videre går dagens trase for kollektivtrafikk gjennom Havnegata med stopp ved turistkontoret og Hurtigruteterminalen. Havnegata er også den vegen de fleste kjører hvis de skal gjennom Stokmarknes sentrum og videre langs fylkesvei 881 eller fylkesvei 82. Dette taler for at Havnegata vil være en mer naturlig del av fylkesvei 881 enn Markedsgata, heter det i saksutredninga.

Saken fortsetter under annonsen.

Forslag til vedtak lyder som følger:

Forslaget

Statens vegvesen fremmer overnevnte makebyttesak med følgende forslag til vedtak:

1. 310 meter av Havnegata (Kv 2055) tas opp som fylkesveg og blir en del av fv. 881.

2. 330 meter av fv. 881 (Markedsgata og Ranværingsgata) omklassifiserest til kommunal veg.

3. Makebyttet finner sted uten krav om utbedringer av strekningene.

Trykk for å se kommentarer