Hadsel
Nofima

– Kan gi grunnlag for torskeoppdrett

Fremgang i avlsarbeidet kan gi grunnlag for lønnsomt torskeoppdrett. Det kommer fram i en ny rapport som Nofima nettopp har oversendt Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

AV Pressemelding
Publisert

Rapporten er basert på kunnskaps- og erfaringsgrunnlag for torskeoppdrett, og er en bestilling fra NFD. Med utgangspunkt i den avlsmessige framgangen mener forskerne det kan være grunnlag for lønnsomt torskeoppdrett.

Forskerne anbefaler at NFD utvikler en strategi for å teste lønnsomheten i torskeoppdrett basert på noen hovedelementer.

Risikoavlastning

Et av elementene i strategien, som departementet bør utvikle, er å bidra til etableringen av felles arena for flere oppdrettere. Anbefalingen er at det dannes et konsortium av interesserte oppdrettere som er villig til å teste kommersielt oppdrett av torsk i industriell skala. Denne sammenslutningen av oppdrettere må tilbys risikoavlastning for finansiering av biomasseoppbygging for utsett av settefisk i tre påfølgende år.

Saken fortsetter under annonsen.

– Kjente og velprøvde virkemidler for å løse slike problemstillinger er at staten tilbyr risikoavlastning, sier seniorforsker Edgar Henriksen, en av forskerne bak rapporten.

Forhindre

I rapporten går det klart fram at tidligere manglende lønnsomhet i torskeoppdrett gjør at tilgang på fremmedkapital både fra bank og investorer, sannsynligvis vil forhindre en eventuell satsing fremover.

Nofima skriver også at det er en forutsetning at konsortsiet har med aktører med kompetanse og kapasitet til å gjøre grundig markedsarbeid, og at det både testes ut strategier for salg av foredlet og uforedlet oppdrettstorsk.

Trykk for å se kommentarer