Hadsel

Hjemmetjenesten har økt mer enn sykehjemskutt

HADSEL: Utgiftene til hjemmetjenesten i Hadsel har økt mer enn kuttene til sykehjem.

AV Tor Johannes Jensen
Publisert

Det fortalte økonomisjefen i Hadsel kommune, Tommy Løveng Hansen, da han torsdag gikk gjennom kommunens årlige ståstedsanalyse for kommunestyret.

Eldre er overrepresentert

Hadsel har færre ettåringer i forhold til folketallet enn en gjennomsnittskommune, men har 25 prosent flere over 67 år. Det får kommunen kompensert for, og staten har beregnet at det er 6,5 prosent dyrere å drive Hadsel enn en snittkommunen.

Barna

– Vi har lavt utdanningsnivå, og det blir vi straffet for. Det gir oss mindre penger fra staten, fordi det er beregnet at høyt utdannede bruker barnehager mer. Hos oss er barnehageforbruket høyt likevel, men det får vi altså ikke igjen for.

Barnehagene i Hadsel skårer godt. Barnehagedekningen er god, og bemanningen er god.

Skolen

Hadsel bruker mye mer enn gjennomsnittskommunen på helse og skole. I grunnskolen bruker kommunen over 15 millioner mer enn en gjennomsnittskommune ville gjort, når man har korrigert for befolkning.

Befolkningsveksten som er spådd for Hadsel kommune, vil først og fremst komme som økt antall 80-åringer om noen år, mens det en periode blir færre barn. Det betyr at kommunen vil komme til å bruke mindre penger på barnehage.

Saken fortsetter under annonsen.

Tar mer av kaka

– Helse og omsorg vil ta en større del av kaka, sa økonomisjefen.

På få år har den årlige drifta i helse og omsorg ifølge ham økt med 22 millioner kroner.

Større økning enn kutt

– Vi har redusert kostnadene til institusjonstjenesten, men økt hjemmetjenesten desto mer, sa han. Det ble over 36 flere årsverk innenfor omsorgstjenesten fra 2015 til utgangen av 2018, men det inkluderer også rundt 6,5 årsverk fra den interkommunale legevakta.

Miljøtjenesten

Antall vedtakstimer i miljøtjenesten, som har brukere under 67 år, har vokst med 20 prosent på to år.

– Vi har en netto egenandel på 60 millioner kroner til ressurskrevende brukere. Det er nesten like mye som vi bruker på hjemmetjenesten, forklarte han. Hadsel har større kostnader til miljøtjenesten enn gjennomsnittskommunene.

Økonomisjefen varsler også at vann- og avløpsgebyrene må økes på grunn av større kostnader. Ellers gjorde han rede for at behandlingstida for byggesaker har økt, blant annet fordi det har vært mange flere byggesaker og dispensasjonssaker det siste året.

Trykk for å se kommentarer