– Hadselfjorden er en barriere

Vegvesenet ser store muligheter for å korte inn reisetider både internt i Vesterålen og over Hadselfjorden.

AV Tor Johannes Jensen
Publisert
Oppdatert:

Torsdag møtte Statens vegvesen interesserte aktører på Stokmarknes for å legge fram de mulige konseptene for å krysse Hadselfjorden i framtida. 

Prosjektleder Nils Petter Rusånes, som leder arbeidet med konseptvalgutredninga for kryssing av Hadselfjorden, gikk gjennom en mengde alternativer for å korte ned avstander mellom Vesterålen og Lofoten, og internt i Vesterålen. Man har sett på konkrete løsninger, gjort tekniske beregninger og vurdert kostnader.

Der folk bor

– Hadselfjorden er en barriere. Folk bor langs aksen Sortland - Melbu og Fiskebøl - Svolvær. Det bor mindre folk langs Sigerfjord-aksen og Lofast-aksen. Får du en fergefri forbindelse, åpnes det muligheter, slår Rusånes fast.

Hvis man reduserer ulempene med Hadselfjorden som barriere for trafikk, bedrer man vilkårene for utvikling både i næringslivet og ellers.

En time mellom Stokmarknes og Svolvær

– Vi har ikke satt verdi på det. Men man kan komme ned i 45 minutters reisetid for dagpendling mellom Stokmarknes og Svolvær, og ned mot en time mellom Sortland og Svolvær. Tilgjengeligheten blir også bedre når man får valgfrihet for tidspunktet man vil reise, fastslår Rusånes.

Tunnel-alternativer

To alternativer

Han gikk gjennom de ulike alternativene for tunneler under Hadselfjorden:

En tunnel fra Vassvika til Fiskebøl vil bli 14-15 kilometer lang med en parallell rømningstunnel. Her kutter man reisetida fra Svolvær til Stokmarknes fra halvannen time til 45 minutter. Det vil koste seks milliarder kroner, som Bladet Vesterålen tidligere har skrevet.

En tunnel på 11-12 kilometer mellom Hadselsand og nærheten av Husby vil gi samme reisetid og samme pris. Hvis Avinor konkluderer med at de kan bygge lufthavn på Hadselsand, vil denne tunnelen gi raskest mulig vei for vesterålingene til den nye flyplassen. Da blir det også aktuelt å bygge ny vei på veststida av Morfjorden og tunnel til Laupstad for å gi lofotingene også kort vei til flyplassen. 

– Nå ønsker vi oss flere innspill: Hva slags utvikling i næringslivet kan være aktuell med andre kryssinger av Hadselfjorden? Kan det tenkes at en fergefri forbindelse kan føre til nyskapt næringsliv? Hvordan ser man på andre samfunnsmessige virkeninger som helse, utdanning, luftfart, kommunestruktur, offentlige tjenester og andre felt? spurte Rusånes. Han tar gjerne imot signaler fra folk flest framover.

Andre alternativer

Rusånes gikk gjennom også andre alternativer som man har sett på og forkastet.

– Sløverfjorden går som ei revne. Er det noe vi ikke vil gjøre, er det å bygge langs ei forkastningssone der du kan ta laus fjellet med handa. Det har vi forkastet. Med å bygge fra Vassvika til Holdøya kunne vi komme ned i åtte kilometer og slippe rømningstunnel, men det ville gi for bratt stigning, sa han.

Saken fortsetter under annonsen.

Kjenner fjorden godt

– Hadselfjorden er ett av de mest studerte fjordpartiene i Norge. NGU har gjort et stort arbeid, og vi veit veldig mye om forkastnings- og svakhetssonene i fjellet. Alt er byggbart, og det er ikke umulig noen plass. Jordskjelvaktiviteten er eksempelvis ikke høyere enn andre plasser, og tunnelene går dypt. Dette har vi god kontroll på, slo han fast.

Har sett på Sigerfjord

Vegvesenet har også sett på muligheta for å bygge forbindelse fra Sigerfjord til Lofast.

– Men her bor det veldig lite folk, og vi oppnår ikke målene med å knytte folk sammen. Det vil også koste nesten seks milliarder kroner, sa han.

Flere innkortinger

Dessuten har man vurdert å bygge tunnel Sortland - Melbu. Det vil bare gi fem minutter innsparing.

Vegvesenet har også vurdert å legge om veien mellom Sortland og Straume. Der kan man korte inn så mye som 15 minutter.

– Straume er innenfor 50 minutter fra Sortland og har akseptabel pendleravstand allerede i dag. Men det er teoretisk mulig, sa han.

Myre og Andenes

171208 -tjj-rusånes

Videre har man vurdert muilgheten for å korte inn avstanden til Myre. Her er det mulig å vinne sju minutter, ifølge Vegvesenet.

Man har også funnet det mulig å vinne ti minutter mellom Sortland og Andenes med standardheving og omlegginger som ikke berører verneområder.

– Men det er likevel for stor avstand til å gi vesentlige regionale virkninger, sa Rusånes.

Mulighetene under Hadselfjorden

• Statens vegvesen har to alternativer til undersjøisk tunnel, som begge er beregnet å koste om lag 6 milliarder. Det ene alternativet er en tunnel på 14-15 kilometer, fra Jenslibukta ved E10 sør for Fiskebøl til østsiden av Husbykollen, 5-6 kilometer øst for Melbu på Hadseløya. Det andre alternativet er en tunnel på 11-12 kilometer fra Hadselsanden på Austvågøya til like nord for Melbu. Begge tunnelalternativene innebærer at reisetida mellom Svolvær og Stokmarknes halveres, fra en og en halv time i dag til 45 minutter.

• Et annet alternativ er å flytte fergesambandet tre kilometer østover, til Vassvika på Hadseløya og Ringen. Med flytting av sambandet og avgang hver halvtime, kan man korte inn reisetida med 25 minutter.

• I april skal Statens vegvesen komme med sine anbefalinger om hvorvidt det bør bygges tunnel under Hadselfjorden, om dagens ferjesamband mellom Melbu og Fiskebøl skal opprettholdes - eller om det bør etableres et nytt ferjesamband som korter ned tida det tar å krysse fjorden.

• Da skal også Avinor ha konkludert om det er mulig å bygge flyplass på Hadselsand.

• Etter det er saka hos politikerne.

• Men Hadselfjorden er ikke inne i transportplanen til fylkeskommunen som varer fram til 2029.

• Først skal uansett Hålogalandsveien gjøres ferdig – med oppstart i 2021, og så skal E10 gjennom Lofoten få sin oppgradering.

Trykk for å se kommentarer