OlaMortenTeigen - 1.jpgHadsel

Etter flere år med høyt sykefravær har det skjedd noe i Hadsel

Det siste halvåret i fjor begynte sykefraværet å bevege seg i riktig retning.

AV Tor Johannes Jensen
Publisert

Sykefraværet i fjor var på 9,3 prosent i Hadsel kommune. Det er nesten akkurat samme tall som de fleste årene siden 2013 og høyere enn landet for øvrig. Målet i avtalen om inkluderende arbeidsliv er at det skal helt ned på 5,6 prosent. Men det er altså langt igjen.

Det siste året har ledere, tillitsvalgte og verneombud fått kurs, det er skjedd løpende tilsetting i ledige stillinger i helse og omsorg, og det er laget nye turnuser i flere av enhetene. Og så har man satt i gang særskilt arbeid med sykefraværet i tre enheter.

Da arbeidsmiljøutvalget i Hadsel diskuterte sykefraværet mandag, medga rådmann Ola Morten Teigen at sykefraværet stadig er høyt.

Men han slo fast at det er skjedd store bedringer. De to siste kvartalene i fjor var noe av det beste kommunen har opplevd siden man begynte med målinger av sykefraværet i 2010.

I tredje kvartal i fjor var sykefraværet helt nede i 6,7 prosent. I fjerde kvartal var det 8,4 prosent.

Saken fortsetter under annonsen.

Oppvekst, kultur og teknisk er blant sektorene med lavest fravær. I teknisk var sykefraværet helt nede i 2,4 og 2,6 prosent de to siste kvartalene i fjor.

Både i oppvekstsektoren og i teknisk er fraværet bra lavt, selv om Utdanningsforbundets Tom Harry Hanssen påpekte at mange ansatte er blitt overført fra teknisk til Hadsel Eiendom.

– Sykefraværsarbeid er veldig langsiktig. Vi kan ikke vente at fraværsprosenten skal stupe med en gang vi tar fatt, men vi må være tålmodige – og aldri slippe taket, sa Lill-Rita Carstensen, som er konstituert personalsjef.

– God ledelse hjelper alltid på sykefraværet. Det har jeg erfart, kommenterte Jan Steffensen.