Erik (29) har ansvaret for millionbygget ved bestefarens arbeidsplass

Han er 29 år ung, kommer fra Grytting og leder arbeidet med vernebygg over Finnmarken. – Jeg kjenner på presset, innrømmer Erik Fredriksen.

AV Idar Ovesen
Publisert
Oppdatert:


Fakta om Hurtigrutemuseet

• Det gamle hurtigruteskipet MS «Finnmarken» skal bygges inn i et bygg av stål og 2.500 kvadratmeter glass, den bevarte seksjonen fra DS «Finmarken» anno 1912 skal føyes på bygget, og det skal innredes et nytt hurtigrutemuseum i lokalene. Til sammen skal det nye museet ha ei grunnflate på 2.000 kvadratmeter.

• Vernebygget er formet med en omsluttende tett kvit ramme som er åpen mot øst og vest. Den kvite rammen utføres med båndtekking av metall. Mot øst gir dette en stor åpen glassvegg som eksponerer skipet maksimalt. Formen er inspirert av åpningene i skutesida som heller framover. MS «Finnmarken» var det første hurtigruteskipet med dette designet.

• Masterplanen for det nye museet forteller om et museum som skal presentere samspillet mellom landsdelens båthistorie, utviklingen av navigasjon, kartlegging, fyr og merking, kampen for nordnorsk næringsliv, fiskeri, havneutbygging og nye steder og aktiviteter langs kysten. Målet er å få fram Hurtigrutas betydning i en større sammenheng.

• I lasterommene skal filmprojiseringer og spesielle gjenstander fortelle viktig historie.

• I vannlinja på det klassiske hurtigruteskipet skal det skapes et nytt «vannplan» av glass, der publikum skal kunne gå omkring. Under glass-skillet blir det et undervannspreg. Her vil temaene være Hurtigrutas samfunnsmessige betydning og skipenes egenskaper, og over vil det være mer personlige historier.

• Omkring i egne «fraktkasser» skal det være miniutstillinger om utvalgte tema, og skipsmodellene som i dag står i museet, vil settes opp på stiliserte bølger. Installasjoner som minner om skjær og strømvirvler vil inneholde egne utstillinger.

• Den økonomiske ramma på prosjektet er 193 millioner kroner. Hadsel kommune bærer en faktisk økonomisk byrde på 70 millioner av dette, inkludert trekantbygget, som har en verdi på 25 millioner. Stat og fylkeskommune har bidratt med 90 millioner kroner av summen.

• Museum Nord skal betjene lånene til vernebygget gjennom husleie.

• I tillegg har Sparebank1 Nord-Norge gitt en gave på ti millioner kroner for å få seksjonen av DS «Finmarken» med.

(Kilder: Hadsel kommune og Museum Nord)