Stiller spørsmålHadsel

– Er ikke mindre kaier det optimale?

HADSEL: Hvordan kan Hadsel forsvare å bruke 58 millioner kroner på å bygge en av Norges største tømmerkaier når det er slik usikkerhet forbundet med tømmermarkedet i regionen?

AV Idar Ovesen
Publisert
Oppdatert: