Tre i første på Eidet

– Hva med skolestrukturen?

BØ: Fremskrittspartiets Atle Olsen etterlyste en debatt om skolestruktur, da formannskapet i Bø behandlet fordeling av ressurser skolene imellom – rammetimetallet.

AV Mareno Leonhardsen
Publisert

Rammetimetallet var sak i formannskapsmøtet torsdag.

På spørsmål fortalte rådmannen at det forberedes ei utredning om skolestruktur, som etter hvert vil komme til behandling for politikerne.

– Fremskrittspartiet er ikke opptatt av å legge ned skoler, men vi ønsker det beste skoletilbudet for barna, sa Atle Olsen (Frp), og viste til at alle nabokommuner har diskutert skolestruktur, mens dette ikke har vært tema i Bø.

– Skal det utredes av våre egne, eller skal det leies inn konsulentbistand eksternt, spurte Atle Olsen.

– Det er ikke noe problem for oss å utrede skolestruktur og forberede sak til politisk behandling, sa skolesjef Hans Kristian Pettersen.

Rådmann Gundar Jakobsen er tidligere skolesjef gjennom mange år.

– Ikke bare Frp

– Det er ikke bare Frp som vil det beste for ungene. Det vil vi alle, repliserte Arbeiderpartiets Frode Pettersen.

Ordfører Sture Pedersen redegjorde for at også Bø har hatt skolestrukturen til diskusjon. – Det er ikke lenge siden vi sist diskuterte å legge ned en skole, sa han.

Saken fortsetter under annonsen.

Mindre til starthjelp

Skolesjef Hans Kristian Pettersen redegjorde for reduksjon i de ekstra midlene skolen før brukte på å styrke lærertettheten i småklassene, for «tidlig innsats» som skulle hjelpe disse å komme godt i gang – knekke lesekoden.

– Disse midlene har departementet fjernet, for å finansiere lærernormen: å få flere lærere i klasser med mange elever.

– Men disse midlene får ikke vi av, fordi det kanaliseres til store klasser, forklarte skolesjefen.

– De tar heller fra oss midler enn å tilføre, la han til.

– Vi har fått noe midler til våren. Ordninga videreføres, men i langt mindre målestokk. Det er nærmest snakk om halvering.

Løfter seg

Rådmannen skryter også av lærere, fordi mange søker å bygge på kompetansen sin:

– Jeg vil skryte av lærerne. Mange vil ta etterutdanning. Av den grunn har det vært stor innsats i kompetanseheving de seinere år. Dette koster penger for kommunen, men lærerne stiller opp, når de får muligheten.

Trykk for å se kommentarer