Skye

Får overføre båt-pant i Bø

BØ: Formannskapet gjør sitt ytterste for å hjelpe til med fiskeriflåten i Bø.

AV Hilde Jørgensen
Publisert
Oppdatert:

Som eneste sak i formannskapet onsdag gikk de inn for at panten for et kommunalt lån på en fiskebåt overføres til en ny båt.

Saken er særskilt, og vanlig praksis er at lånet blir innfridd når en båt selges, men i dette tilfellet er det meddelt fra båteieren at det er utfordrende å innfri lånet, særlig da båten som heter Sørbåen, ble solgt uten kvote.

Investerer i fiske – Dette har jeg trua på

Bø hadde pant i båten Sørbåen, da den ble solgt gikk panten til den nye eieren. Slik skal det ikke være, så for å sikre seg må kommunen ha pant i en båt som Høidahl eier.

Saken fortsetter under annonsen.

Bø strekker seg langt for å være løsningsorientert, heter det i sakspapirene, der Jørn Høidahl ved Høidahl Kystfiske as søker om å få overført pantet til båten Skye.

Lånet fra Bø kommune er på 400.000 kroner, med pant på samme beløp.

Bø kommune måtte ta i bruk hastevedtaket i formannskapet ifølge paragraf 13, da saken ikke kunne avgjøres adminstrativt og man skulle slippe å kalle inn til kommunestyre.

Høidahl er fisker på heltid og driver for Bø, og har nå to båter og to kvoter.