1487949936592.jpg

154 mill til sikring i Bø-tunellen og Brokløysa

BØ: Fylkesrådet har prioritert Rygggedalstunellen på topp for sikring etter tunellsikkerhetsforskriften, med Brokløysa på andreplass, til henholdsvis 81 og 73 millioner. Arbeidene ligger i regional transportplan i Nordland.

AV Mareno Leonhardsen
Publisert
Oppdatert:

Bilbrann er en del av ulykkesbildet i torsdagens redningsøvelse i Ryggedalstunellen, hvor femti mann skal finne forbedringspotensial, settes mange momenter på prøve.

Normalt vil brannvesenet bruke vifteanlegget i en tunell til å styre trekken, og dermed bestemme på hvilken side av brannstedet de kan arbeide trygt. Men verken Ryggedalstunellen på FV820 eller Brokløystunellen på FV822 har vifteanlegg.

På spørsmål fra Bladet Vesterålen om hvordan brannvesenet kan jobbe i slike situasjoner, erkjenner brannmester Torfinn R. Johnsen i Bø at dette er ei av utfordringene, men som tunellsikkerhetsforskriftene vil løse. Disse er nå vedtatt å omfatte både riks- og fylkesveier, og vil for de 22 tunellene i Nordland som omfattes av sikkerhetsforskriften beløpe seg til 1,6 milliarder.

– I mange tunneler er det nødvendig å gjøre strukturelle tiltak før en kan fornye eller oppgradere installasjoner og teknisk utstyr ut fra krav i tunellsikkerhetsforskriften.

Saken fortsetter under annonsen.

Regionveisjef Geir Jørgensen nevner elektro, lys og vifter blant det som må til for at Ryggedalstunellen skal fylle forskriftene.

– Det er kostbart: Det må sprenges i berget for å få plass til vifter, sier han.

Regional transportplan inneholder en rekke anlegg på fylkesveier, skredsikring, trafikksikkerhet og transport over hele fylket. Planen er til høring hele mars.

Trykk for å se kommentarer