ForverretAndøy

Torbjørn Bongo besøkte Andøya: – Situasjonen er forverret

ANDØY: Fredag var Torbjørn Bongo i Norges Offisersforbund på Andøya for å møte organisasjonens medlemmer ved flystasjonen. – Min opplevelse etter besøket i dag er at personellflukten fremdeles øker, og at utfordringa dermed også gjør det, sier forbundslederen.

AV Fredrik Sørensen
Publisert
Oppdatert:

Orion-flyene ved Andøya flystasjon har slitt voldsomt med å gjennomføre operative tokt den seneste tida. Personellsituasjonen, som er en direkte konsekvens av stortingsvedtaket om å flytte hovedbasen for maritime patruljefly til Evenes, er hovedårsaken til at man nå er nær den varslede og fryktede kollapsen ved Andøya flystasjon.

Har eskalert

Fredag var forbundslederen i Norges Offisersforbund (NOF), Torbjørn Bongo, på besøk på Andøya.

– Min opplevelse etter besøket i dag er at personellflukten fremdeles øker, og at utfordringa også gjør det, sier forbundslederen til Bladet Vesterålen.

– Jeg har registrert forsvarssjefens og forsvarsministerens uttalte vilje til å iverksette tiltak. Samtidig var min opplevelse i dag at tiltakene hverken kommer raskt nok eller med tilstrekkelig styrke til å stoppe den negative utviklinga, utdyper han.

Bongo har forståelse for at sjefen for Luftforsvaret, Tonje Skinnarland, er i en vanskelig situasjon – hvor hun rett og slett ikke får endene til å møtes hva angår økonomi.

– Den største utfordringa knyttet til Luftforsvaret og dagens anstrengte driftssituasjon er økonomien. Jeg har forståelse for at det er en vanskelig situasjon. Samtidig kan ikke konsekvensene vi nå ser aksepteres. Ei heller at den negative utviklinga får fortsette, sier han.

Bongo mener det trengs raskere og hardere tiltak.

– Til nå har vi ikke klart å stoppe utviklinga, tross forsvarssjefens uttalte målsetting, sier Bongo.

Saken fortsetter under annonsen.

– For lite

I forslaget til statsbudsjett har regjeringa bevilget 6,7 millioner kroner i omstillingsmidler knyttet til utfasing av Orion-flyene på Andøya og innfasing av P-8 Poseidon på Evenes.

– Summen framstår altfor liten til å få fart på ting, kommenterer Bongo.

– Du er mer bekymret nå enn sist du besøkte Andøya, i mai?

– Jeg er mer bekymret, ja. At man starter forberedelsene til innfasing av P-8 Poseidon gjør dessuten utfordringa hva angår å holde P-3 Orion i lufta enda større, for nå nappes det ut kompetanse vi kunne brukt på P-3, sier han.

– Min opplevelse i dag er at utfordringa ved Andøya flystasjon har økt markant, slår Bongo fast – før han legger til:

– Det later til at Forsvarsstaben og Forsvarsdepartementet mener at det er mulig å spare penger i en periode der man går fra én flytype til en annen. Vi i NOF får tilbakemeldinger når vi besøker ulike baser i Luftforsvaret som tilsier at det er det motsatte som er behovet. Man trenger mer penger i en overgangsfase mellom to flytyper. Hvis bildet som her tegnes er riktig, så har Luftforsvaret ei stor utfordring hva angår driftsbudsjettet sitt, som igjen kan forklare at Luftforsvarsstaben ikke vil og ikke evner å iverksette tiltak for å bevare nødvendig kompetanse.

Dramatisk

Til nå har mer enn 50 ansatte sluttet og forlatt Andøya flystasjon etter nedleggingsvedtaket, og flere er etter det Bladet Vesterålen kjenner til på vei ut dørene. Samtidig starter snart arbeidet med å fase inn Norges nye patruljefly, P-8 Poseidon, for fullt.

Fra nyttår skal to crew til USA for å bli med på denne overgangen. En betydelig del av crewet hentes fra nettopp Andøya. Situasjonen blir med andre ord snart enda mer dramatisk for den norske overvåkingskapasiteten.

Trykk for å se kommentarer