ØktAndøy

Større, men ikke dyrere

ANDØY: Utgangspunktet var at det skulle investeres i 16.000 kvadratmeter til flyoperative flater for maritime overvåkingsfly på Evenes. Nå er dette økt til 60.000 kvadratmeter. Forsvarsministeren hevder den svære økninga lar seg finansiere innafor vedtatt kostnadsramme.

AV Fredrik Sørensen
Publisert

I den vedtatte langtidsplanen for Forsvaret (LTP) er det tatt høyde for at det skal investeres i 16.000 kvadratmeter til flyoperative flater for maritime overvåkingsfly på Evenes.

44.000 mer

I konseptvalgutredninga (KVU) og kvalitetssikringa av denne (KS1) framgår det at dette behovet allerede har steget til 60.000 kvadratmeter – ei økning på hele 44.000 kvadratmeter.

Stortingsrepresentant Willfred Nordlund (Sp) har i et skriftlig spørsmål bedt forsvarsministeren svare på dette.

– Hva er nåværende beregnet kostnad for det nylig oppståtte behovet for totalt omlag 60.000 kvadratmeter flyoperative flater ved Evenes Lufthavn for MPA, og hvordan forklares forskjellen i tidligere opplyst antall kvadratmeter behov fra departementet med det som fremkommer i KVU og KS1? Og står departementet fast på at kostnaden er om lag den samme for 16.000 kvadratmeter som 60.000 kvadratmeter?

– Ingen sprekk

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) understreker i sitt svar at kostnadene er unntatt offentlighet. Han hevder derimot at det er fullt mulig å få til den valgte løsninga innafor den vedtatte kostnadsramma.

Saken fortsetter under annonsen.

– For utbyggingen av enebase Evenes ble det i grunnlaget for langtidsplanen for forsvarssektoren foretatt generelle behovsanalyser for flyoperative flater. På dette tidspunktet la man til grunn at MPA-virksomheten skulle etableres i forbindelse med eksisterende hangar på Evenes, noe som innebar et merbehov på om lag 16.000 kvadratmeter operative flater knyttet til maritime patruljefly, innleder han.

– Gjennom konseptvalgutredning (KVU) Evenes ble det utarbeidet flere alternativer for utforming av basen, med ulike løsninger også for håndtering av behovene knyttet til de maritime patruljeflyene. I KVU er den beste løsningen for utformingen av basen totalt sett valgt. I den løsningen legges det opp til å etablere de maritime patruljeflyene i sør-vest, noe som innebærer at det isolerte behovet for nye flyoperative arealer til disse flyene øker fra om lag fra 16.000 til 60.000 kvadratmeter, utdyper statsråden.

– Selv om behovet for nye flyoperative arealer øker med det valgte konseptet, innebærer konseptet også justerte kostnader på andre områder som gjør at den samlede løsningen fortsatt ligger innenfor den totale økonomiske planrammen som lå til grunn for Stortingets vedtak, påpeker Bakke-Jensen.

Han avslutter:

– Det er ikke ønskelig eller hensiktsmessig å gå ut med det detaljerte kostnadsforutsetninger i den valgte løsningen av konkurransemessige årsaker. Kostnadene som er lagt til grunn for flyoperative flater på Evenes er derfor unntatt offentlighet jamfør offentlighetsloven §23.1.

Trykk for å se kommentarer