Andøy

Slik vil kommunen bruke overskuddet

Et overskudd på om lag 7,9 millioner kroner gir politikerne muligheten til å satse på ulike formål. Flertallet i formannskapet vil blant annet bruke én million på asfaltering av kommunale veier.

AV Fredrik Sørensen
Publisert

Formannskapet behandlet mandag Andøy kommunes regnskap og årskontroll for 2017.

Som Bladet Vesterålen tidligere har omtalt fikk Andøy kommune et overskudd på om lag 7,9 millioner kroner i fjor.

Kate Eliassen (H) la fram forslag til disponering av overskuddet på vegne av posisjonen, bestående av Høyre, Sp, KrF og Frp. Forslaget innebærer:

• 400.000 til digital læringsplattform for grunnskolene.

• 500.000 til prosjekter øremerket forebygging av ensomhet og utenforskap.

• 300.000 til bunkersbrygge i Andenes havn.

Saken fortsetter under annonsen.

• 1 million til asfaltering av kommunale veier.

• 575.000 til nytt amfi i idrettshallen på Andenes.

• Resten av overskuddet, nær 5,1 millioner, settes på kommunens disposisjonsfond.

Eliassen foreslo også at mindreforbruk på investeringsbudsjettet, på om lag 635.000 kroner, skal gå til investeringer i avdeling for pleie og omsorg.

Ikke uventet fikk posisjonen flertall for disse forslagene, med fire mot tre stemmer.

Samtlige medlemmer av formannskapet tok forbehold til kommunestyremøtet om to uker.

Rådmann Kirsten Lehne Pedersen opplyste for øvrig at det ikke er gull og grønne skoger i Andøy, tross et pent overskudd i 2017. Drifta av Andøy kommune gikk nemlig med et underskudd på 2,5 millioner kroner i fjor. Årsaken til at det samlet sett endte med et overskudd på om lag 7,9 millioner kroner er økte skatteinntekter og økt rammetilskudd fra staten, samt mindre utgifter til renter, avdrag og pensjon.