Andøy

– Ikke i strid, sier Huitfeldt

Anniken Huitfeldt sier det ikke er motsetning mellom at luftvern skal gi overvåkningsflyene større fleksibilitet på Evenes, og at flyene ikke får samme luftvernbeskyttelse som kampflyene.

AV Tor Johannes Jensen
Publisert

Arbeiderpartiet støtter seg til at forsvarssjefen har sagt at luftvern på basen vil gi de maritime overvåkningsflyene større fleksibilitet i en krisesituasjon – selv om det er klart at de skal bort fra Evenes ved en eskalerende situasjon.

Flyene trenger ikke luftvern på Evenes likevel

Bladet Vesterålen skrev før påske at kvalitetssikringen av MPA-prosjektet slo fast at de maritime overvåkningsflyene på Evenes ikke får samme beskyttelse som kampflyene, og at de ikke skal opereres fra Evenes under høyintensitetsoperasjoner.

Spørsmålene

Bladet Vesterålen spurte Arbeiderpartiets forsvarspolitiske talsperson Anniken Huitfeldt om det er i tråd med forutsetningen Ap stilte om at luftvernbeskyttelse var avgjørende for å flytte MPA fra Andøya.

Arbeiderpartiet om luftvern: – Kan ikke svare før påske

Vi spurte også om forutsetningen Arbeiderpartiet og stortingsflertallet satte i LTP-vedtaket om at Andøya flystasjon skulle utrangeres. I fjor sa sjef for FOH at Forsvaret vil trenge hele infrastrukturen og alle operative flater på dagens Andøya flystasjon.

– Ser du risiko for at det vil kunne påvirke Arbeiderpartiets forutsetning om økonomi som ligger til grunn for vedtaket om samling på Evenes? spurte Bladet Vesterålen Anniken Huitfeldt.

Bandlegging og beskyttelse

Vi stilte også disse to spørsmålene:

– Det er signalisert at planverket for alliert mottak skal komme i vår. Det vil klargjøre hvilke områder på flystasjonen som blir båndlagt og hvilke som blir frigjort for omstilling. Arbeiderpartiet har signalisert at man i høyden ser for seg en forsterkningsbase bestående av ei flystripe og lite mer. Hvordan vil økt båndlegging, jfr. FOHs signaler, kunne påvirke Aps syn på vedtaket om nedleggelse – eller muligheter til omstilling?

– Når MPA ifølge KS1 og KS2 ikke skal beskyttes av luftvern på samme måte som kampflyene, og MPA skal flyttes bort fra Evenes i tilfelle av høyintensitetsoperasjoner, innsparingene ved flytting fra Andøya ikke blir som forutsatt, og frigjorte arealer til omstilling blir mindre enn forutsatt, kan Arbeiderpartiet på det grunnlaget forsvare investeringene regjeringa vil be om på Evenes?

Svarer bare samlet

Anniken Huitfeldt har svart per epost, og ikke svart på de enkelte spørsmålene for seg. Dette er svaret Bladet Vesterålen har fått gjennom rådgiveren Thilde Marie Børsum i stortingsgruppa:

Saken fortsetter under annonsen.

«Vi slutter oss til forsvarssjefens anbefaling der han sier: ‹Gitt den sikkerhetspolitiske situasjonen og utviklingen i våpenteknologi, trenger vi luftvern for å beskytte Luftforsvarets baser og fly. For våre maritime patruljefly vil det kunne gi en større fleksibilitet i en krisesituasjon å ha luftvern der de har base›. Vi har opprettholdt våre vedtak fra 2016 når saken var oppe våren 2018, hvor vi samtidig gikk inn for at Andøya skal være en forsterkningsbase. Forsvarsministeren har lenge lovet et oppdatert planverk for alliert mottak, og nå haster det å få dette presentert. Arbeiderpartiet vil derfor stille spørsmål til Forsvarsministeren om når han har tenkt til å legge frem sak på oppdatert planverk for Stortinget om baser for alliert mottak.»

«Bryter ikke med kvalitetssikringen»

Bladet Vesterålen har stilt disse oppfølgingsspørsmålene og fått svar per epost:

– Betyr dette at Arbeiderpartiet mener konklusjonene i KS1 og KS2 om at MPA skal flyttes fra Evenes i en høyintensitets-situasjon ikke er riktige?

– Vi har ingenting å utsette på KS1 og KS2. Forsvarssjefens vurdering om at luftvern vil gi større fleksibilitet i en krisesituasjon bryter ikke med kvalitetssikringen, heter det i svaret.

Beredskapsbase eller forsterkningsbase

I langtidsplanen som ble vedtatt av Stortinget står det at «Videreføring av Andøya som beredskapsbase i 20 år vil, inkludert reinvesteringer, koste om lag 2,7 mrd. kroner mer enn en nedleggelse kombinert med samling av ressursene på Evenes».

– Vi er kjent med at Forsvaret ønsker at Andøya flystasjon skal beholdes som beredskapsbase – ikke forsterkningsbase – for å kunne være klar på få dager. Støtter Arbeiderpartiet ikke opp om det uttrykte behovet for beredskapsbase?

– Jo, derfor har vi fremmet forslag om dette i Stortinget, svarer Huitfeldt i eposten. Hun viser til at partiet i fjor vår foreslo at Andøya skulle videreføres som forsterkningsbase for alliert mottak.

Arbeiderpartiet ga i 2016 tilslutning til at Andøya flystasjon med infrastruktur skulle utrangeres. Huitfeldt bekrefter i svaret til Bladet Vesterålen at partiet har endret syn siden da, og viser igjen til forslaget om å beholde forsterkningsbase på Andøya.

Ikke det samme

Ap-leder Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) har begge gjort det klart at en beredskapsbase og en forsterkningsbase er to forskjellige ting.

Støre sa til Bladet Vesterålen i mai i fjor at «En forsterkningsbase har et annet omfang til en lavere kostnad enn det en beredskapsbase har».

Slik definerte forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) forskjellen mellom en forsterkningsbase og beredskapsbase i Stortinget for et snaut år siden: «En ‹forsterkningsbase› er en landingsplass som er utpekt for mottak av allierte styrker. Dette innebærer et lavere ambisjonsnivå enn for en beredskapsbase og at fredstidsdriften på basen blir lagt ned. Allierte forsterkningsstyrker må selv bringe med seg det som er nødvendig for å kunne operere styrkene sine».