Andøy KrFAndøy

– Hvor mye får kommunen til integrering – og hvor blir det av pengene?

Hermod Bakkevoll (KrF) krever at rådmannen klargjør hvor mye Andøy kommune får i støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) – og presenterer en oversikt over hvordan midlene brukes.

AV Fredrik Sørensen
Publisert

Bakkevoll la inn denne bestillinga til rådmannen i formannskapsmøtet mandag.

Han viste til at det i Andøy kommunes regnskap for 2017 er registrert 30 millioner kroner under «andre statlige tilskudd».

– Jeg antar at det dreier seg om støtte til integrering og bosetting fra IMDi. Jeg finner ikke noe annet det kan minne om. På IMDis nettside er det derimot ei oversikt hvor det framgår at Andøy kommune fikk 37,9 millioner kroner i tilskudd i 2017. Ettersom det bare framgår 30 millioner kroner i regnskapet, hvor er det blitt av de resterende 7,9 millionene? Jeg finner dem ikke andre plasser i regnskapet, sa han.

Bakkevoll viste til at utgiftene til bosetting i fjor er oppgitt å være 19 millioner kroner i regnskapet.

– Jeg er ikke i stand til å finne andre utgiftsposter hvor pengene er brukt. Hvis det er slik at IMDi har rett, at Andøy kommune har fått tilskudd på 37,9 millioner kroner, er det med andre ord 18 millioner kroner vi ikke kan lese oss til hvordan er brukt, sa han – og la fram sin bestilling til rådmannen:

– Jeg vil ha ei oversikt over inntekter fra IMDi i 2017, og ei oversikt over hvordan disse er disponert.

Bakkevoll viste til at IMDi kan komme til å beslutte at Andøy kommune ikke får bosette flere flyktninger.

Saken fortsetter under annonsen.

– Grensepunktet som er satt er i utgangspunktet 5.000 innbyggere. Kommuner med færre innbyggere får ikke bosette fra 2019. Dog er det slik at IMDi følger kommunene som har bosatt til nå med argusøyne, og det går blant annet på hvordan vi forvalte pengene vi får, og hvilken beredskap vi har for å ivareta de vi allerede har bosatt. Derfor er det svært viktig at vi vet hva vi gjør. Det kan øke sjansene for fortsatt bosetting. I motsatt tilfelle kan bosettinga stoppe opp, og det kan få ganske store konsekvenser for Andøy kommune, både på kort og lang sikt, sa KrF-politikeren.

Ordfører Jonni Solsvik (H) og John Helmersen (Andøylista) slo begge fast at bestillinga er på sin plass.

– Dette må være fullt mulig å forklare, sa Solsvik.

Rådmann Kirsten Lehne Pedersen sa at hun vil sjekke dette opp og svare så godt som mulig på Bakkevolls spørsmål.

– Jeg har sett tallene du refererer til, og må innrømme at det er vanskelig å kjenne igjen noen av dem. Hva som stemmer kan jeg ikke svare på nå, sa Pedersen.

Hun la til at utgiftene til bosetting handler om mer enn det som framgår av den konkrete utgiftsposten i regnskapet.

– Det går blant annet på ekstra tiltak ved voksenopplæringa, og utgifter som ikke hører med i revisors oversikt, for eksempel til barnevern. Men vi skal som sagt komme tilbake med ei oversikt så godt det lar seg gjøre, sa rådmannen.