Fra venstreAndøy

Forskere lar seg begeistre: – «The Whale» er et enestående prosjekt

ANDØY: Ledende kvalforskere fra hele verden lar seg begeistre av planene for «The Wahle». – Dette er et unikt prosjekt, sier Phil Hammond fra Skottland.

AV Fredrik Sørensen
Publisert
Oppdatert:

I helga har verdensledende kvalforskere fra Norge, England, Madeira, Azorene og Canada deltatt i en stor konferanse hvor temaet var «The Whale». Hensikten var å få innspill til hvordan prosjektet kan bli en attraktiv arena for forskning og formidling knyttet til hav, sjøpattedyr, klima, miljø og bærekraft.

Og forskerne har latt seg imponere stort av planene de har fått presentert.

– Det er et fantastisk prosjekt, sier Lance Barrett-Lennard til Bladet Vesterålen.

Forskeren fra Canada har tro på at målet om å skape en verdensledende attraksjon på Andenes vil la seg realisere.

– Det har vært veldig interessant å være her i helga, og få et innblikk i planene, slår han fast.

– Unikt prosjekt

Phil Hammond, forsker fra Skottland, er enig. Prosjektet og ambisjonene er imponerende, mener han.

– Selve planen er veldig god. Jeg tror også dette vil fungere i praksis. «The Whale» er et unikt prosjekt, sier han.

Hammond har gitt flere innspill til styringsgruppa i «The Whale». Deriblant at forskning må være en viktig del av prosjektet.

– Det vil gi troverdighet, og vil gjøre at «The Whale» kan vokse mer enn om det bare er et museum. Forskningsbiten er en vital del av etableringa, det er jeg overbevist om, sier Hammond.

– Jeg mener ikke at det må etableres et forskningssenter. Det trenger ikke være hverken nødvendig eller ønskelig. Men man trenger fasiliteter til å tiltrekke seg forskere. Selv er jeg professor ved et universitet i Skottland, og vi er stadig på jakt etter steder å sende unge forskere. Etableringa av «The Whale» vil kunne bli en god base for unge forskere, sier Hammond.

Saken fortsetter under annonsen.

Han mener også at «The Whale» har gode økonomiske forutsetninger.

– Dette senteret skal ikke leve på forskningsmidler alene, men inntekter fra turisme. Det er et stort pluss, sier Hammond.

Ringvirkninger

Monica Silva, kvalforsker fra Portugal, mener «The Whale» har potensial til å utgjøre en forskjell i lokalsamfunnet.

– Jeg kommer fra et lite sted, som Andenes. For 20-30 år siden var vi i en situasjon hvor unge folk ville vekk. Aldersgruppa fra 18-35 var ikke sterkt representert. Så ble det etablert et forskningssenter. Gjennom årenes løp har flere hundre mennesker kommet dit for å gjøre forskning. Flere har blitt værende, og blant annet etablert seg med egne firmaer. Det har vært viktig for økonomien i lokalsamfunnet, men det har også vært viktig kulturelt og sosialt. Slikt gjør noe med dynamikken. Det samme kan skje her, sier Silva.

Svært viktig

Lisbeth Seppola, styreleder i «The Whale», sier det har vært viktige, interessante og inspirerende dager sammen med kvalforskerne. Hun mener innspillene som er kommet vil bidra til at «The Whale» skal kunne nå målet om å bli et verdensledende vitenskapssenter for kval, og et kontaktpunkt til internasjonalt miljø og kunnskap.

– Kunnskapsbasert reiseliv er i vinden som aldri før. Her har vi alle muligheter til å skape et unikt tilbud. Vi har fått mange innspill hva angår dette i helga, og det er avgjørende at vi tar dette inn i planene våre. Forskningsdelen, det kunnskapsbaserte, er et veldig viktig suksesskriterie, sier Seppola.

Prosjektet

Som Bladet Vesterålen tidligere har fortalt, skal «The Whale» bli et kvalmuseum kombinert med et kunnskaps- og opplevelsessenter.

Det tas sikte på åpning i 2020 – og styringsgruppa forventer at «The Whale» vil bli en viktig trafikkskapende attraksjon for Andøy og Vesterålen.

En markedsanalyse konkluderer med at «The Whale» kan forvente 35.000 betalende gjester allerede i første driftsår, og når senteret er etablert i markedet forventes det et årlig besøk på mer enn 60.000 gjester.

– Vi anser det sannsynlig å nå ei årlig omsetning på 18 til 20 millioner kroner årlig, og mener det er realistisk med 18 til 22 helårige arbeidsplasser, sa Børre Berglund i styringsgruppa, da han presenterte prosjektet for kommunestyret i Andøy nylig.

Trykk for å se kommentarer