1202 tms1OrionNYAAndøy
REVIDERT NASJONALBUDSJETT

Faser ut et orion-fly

Regjeringa foreslår i revidert nasjonalbudsjett å fase ut ett av orionflyene på Andøya.

AV Tor Johannes Jensen
Publisert
Oppdatert:

Flystasjonen har fire P-3C og to P-3N Orion, som er forskjellig utstyrt og har dekket forskjellige roller i Forsvaret. Hovedforskjellen er at P- 3N primært benyttes til treningsflyging, og ikke til operative oppdrag i Barentshavet. Ett av P-3N-flyene har ikke gjennomført treningsflyging eller vært i luften siden 2015.

Forsvarssjefen har anbefalt å redusere antall maritime patruljefly med ett P- 3N for å øke den operative evnen til de gjenværende patruljeflyene fram til de nye P-8 Poseidon-flyene kommer.

– Dersom P-3N videreføres, kan tilgjengeligheten av antall skrog øke, men i overgangsfasen til P-8 vil den reduserte tilgjengeligheten på operativt personell uansett medføre reduksjoner i antall tokt og flytimer. Utdanning og konvertering av personell til P-8 starter i 2019, og det er derfor fornuftig at ett fly tas ut av strukturen allerede nå, heter det i forslaget til revidert nasjonalbudsjett.

Saken fortsetter under annonsen.

Utfasingen skal også frigjøre nødvendige reservedeler til de øvrige flyene.

Videre utfasing av P-3 vil gi en smidig plan for overgang mellom P-3 og P-8, samtidig som operative leveranser opprettholdes i best mulig grad. – Dette tiltaket vil ikke ha negative konsekvenser for Andøya-samfunnet, eller for aktivitetsnivået til de maritime patruljeflyene.

Det framgår ellers av forslaget at Næringsdepartementet gir et lån på 20 millioner kroner til Andøya Space Center AS (ASC) som arbeider men en mulighetsstudie til et prosjekt som går ut på å bygge en oppskytningsbase for småsatellitter på Andøya, slik Bladet Vesterålen fortalte sist uke.

Trykk for å se kommentarer