Andøy

Ber statsråden svare

ANDØY: Anniken Huitfeldt (Ap) ber forsvarsministeren svare på når nye vurderinger for alliert mottak blir lagt fram – og på hvorfor slike vurderinger ikke ble tatt med i Langtidsplanen for Forsvaret.

AV Fredrik Sørensen
Publisert
Oppdatert:

Arbeiderpartiets forsvarspolitiske talskvinne tar opp temaet i et skriftlig spørsmål til forsvarsminister Frank Bakke Jensen (H).

– Hvorfor ble ikke konsekvensene for planverket for alliert mottak av de foreslåtte endringene i base- og støttestruktur utredet før langtidsplanen ble framlagt, og når og i hvilken form vil konklusjonene fra utredningen om oppdatering av planverket for alliert mottak bli lagt fram for Stortinget og offentligheten? spør Anniken Huitfeldt.

– Ubesvarte spørsmål

Overfor Bladet Vesterålen utdyper Huitfeldt:

– Disse spørsmålene var vi fra Arbeiderpartiets side opptatt av i stortingshøringen om representantforslagene 16. januar, skriver hun i en tekstmelding.

– Som vi også tidligere har påpekt, har vi fremdeles ubesvarte spørsmål til Forsvarsdepartementets pågående utredning av planverket for alliert mottak, inkludert framtidig behov for militære og sivile flyplasser i tilfelle krise eller konflikt, skriver Huitfeldt.

Saken fortsetter under annonsen.

Forsvarets oppdrag

I spørsmålet til Bakke-Jensen skriver Huitfeldt følgende:

«Regjeringens forslag til endringer i base- og støttestrukturen gir nye forutsetninger knyttet både til alliert trening, forhåndslagring og mottak. Planene for nasjonal og alliert utnyttelse av både militær basestruktur og sivil infrastruktur i krise og væpnet konflikt må dermed oppdateres. Planverk for mottak og avtaleverk for alliert trening i Norge vil bli oppdatert i lys av tiltakene i denne langtidsplanen og i dialog med NATO og våre nærmeste allierte».

Huitfeldt viser også til en uttalelse fra forsvarsministeren 22. januar.

– Forsvarsdepartementet gir også nå Forsvaret i oppdrag i løpet av de nærmeste månedene å vurdere helhetlig Norges evne til, og behov for, å ta imot og understøtte alliert forsterkning i land- og sjødomenet, skal Frank Bakke-Jensen (H) ha uttalt.

Huitfeldt slår videre fast at utredningen av planverket for alliert mottak i krise og konflikt har betydning for Stortingets behandling av representantforslagene i Andøya/Evenes-saken.

– Komitébehandlingen avventer inntil videre den varslede framleggingen 9. april av konseptvalgutredningen og kvalitetssikring av den planlagte utbyggingen på Evenes, skriver Huitfeldt.

Trykk for å se kommentarer